Voor Robert F. Kennedy Jr. bestaat er geen twijfel meer dat het bij het covid-vaccin niet om gezondheid gaat, maar om controle. In tegenstelling tot zijn vroegere gewoonte roept hij daarom in zijn toespraak van 23.8.2021 iedere toeschouwer op zich vreedzaam en vriendelijk te verzetten, het zwijgen te doorbreken en stelling te nemen. Gezien het gevaar van het totale verlies van vrijheid dat op de mensheid afkomt, moet iedereen zijn afwijzing daartegen tot uitdrukking brengen. Maar luister zelf. Iedereen mag daarbij ontdekken wat zijn eigen hart hem aanraadt te doen. Ik ben Robert F Kennedy jr. en ik ben erg blij dat ik weer bij u allen ben en de gelegenheid heb om al mijn vrienden in Berlijn en activisten en vrijheidsliefhebbers in heel Europa toe te spreken. Vandaag is het 23 augustus, en ik wil beginnen met te praten over een paar studies die onlangs zijn verschenen en waarvan we ons allemaal bewust moeten zijn.

Een van hen, waarschijnlijk de belangrijkste is MERCK’s klinische, Pfizer’s klinische studie, voor zijn covid-19 vaccin. En we hebben nu zes maanden aan gegevens, die Pfizer moest indienen bij de FDA, en aan het publiek moest laten zien. En wat iedereen die kan lezen kan opmaken uit die gegevens is de zeer, zeer opvallende bekentenis dat dit vaccin geen positief effect heeft op de algemene sterftecijfers. En wat dat betekent is, dat van de mensen die het vaccin namen er meer stierven dan van de mensen die het placebo namen. En als je het vaccin in detail analyseert, wat het laat zien is dat het vaccin wel een klein aantal sterfgevallen voorkomt door covid 19. Maar voor iedereen wiens leven gered is voor covid 19, voor elk leven dat gered is door het vaccin tegen covid 19, stierven er drie mensen aan een hartaanval. In de groep gevaccineerden waren er 20 doden, en in de placebogroep 14 doden.

Hieruit blijkt dat er wellicht bepaalde mensen zijn die dit vaccin willen nemen bij bepaalde onderliggende aandoeningen en leeftijdsgroepen, maar dat het volstrekt immoreel zou zijn als een regering of een bedrijf dit vaccin zou opleggen aan mensen die het niet wil nemen. En dat is een van de studies. Een andere studie die werd vrijgegeven, was een voorgepubliceerde versie van de studie in de Lancet op 10 december. De auteur is Chau et. Al. C-H-A-U, en het werd gedaan door de Oxford Research Group, met Oxford University en Ho-Chi-Minh-City. En die studie keek naar eerstelijns gezondheidswerkers die een aantal maanden in lock-down zaten in Ho-Chi-Minh-City tijdens de heropleving van de Delta-variant. En wat de studie aantoont , is dat de mensen die waren gevaccineerd zeer, zeer hoge aantallen van de Delta-variant in hun neuskeelholten, in hun neusgaten hadden. In feite hadden zij 250 keer zoveel Delta-varianten in hun neusgaten als iemand die vóór de vaccins het coronavirus had. Iets in het vaccin maakt de neusholte vrij en maakt van jou een drager… Een pre-symptomatische drager van covid, dus in plaats van de virale replicatie te stoppen en in plaats van de overdracht te stoppen, vergemakkelijkt het vaccin bijna zeker de overdracht! En de mensen die de covid in hun neus hadden, kunnen de covid doorgeven, en geven het, volgens deze studie, door aan andere werknemers. En zij geven het bijna zeker ook door aan niet-gevaccineerde patiënten en aan andere mensen in hun leven.

Dat is een heel, heel belangrijk ding om te weten, dat is: Dit redt geen levens. We weten dat van de eerste studie, van de Pfizer-studie, en van de Oxford-studie dat het geen transmissie voorkomt, in feite, het kan de transmissie versterken. Dat is de beste kennis die we vandaag de dag hebben. De derde studie waarvan ik u op de hoogte wil brengen, zijn twee studies van Johns Hopkins en een andere studie gepubliceerd in The Lancet, die aantonen, de Johns Hopkins studie toont aan dat het zo goed als onmogelijk is om een gezond kind in de wereld te vinden dat gestorven is aan covid 19. Kinderen hebben een nul-risico, een gezond kind heeft een nul-risico van deze ziekte, en toch is het risico van het vaccin zeer hoog! In feite zien we dat van het vaccin, de mensen die de meeste kans hebben om ziek te worden, of te sterven, jonge mensen zijn. Covid-19 heeft de neiging om zeer oude mensen met onderliggende ziekten te doden, maar het vaccin heeft de neiging om jonge mensen, die aan het begin van hun leven staan, pijn te doen, te schaden en te doden. En de mensen die hierdoor hartinfarcten krijgen, hartziekten, genezen nooit. Hun harten veranderen gewoon in littekenweefsel en zullen niet genezen.

De reden waarom ik het over de studies heb, is dat de FDA vandaag een goedkeuring heeft afgekondigd die zijn weerga niet kent, en die op een zeer vreemde manier wordt gepresenteerd. Als een officiële goedkeuring van het Pfizer vaccin. Het belang van die goedkeuring is dat het mensen in staat stelt het vaccin legaal te gebruiken in ons land. Maar het vreemde was dat het niet door een van de regelgevende processen ging… De FDA negeerde het hele regelgevende proces, ze riepen de commissie van externe deskundigen niet bijeen, die normaal gesproken nieuwe vaccins goedkeurt. En ze hebben niet laten zien… Ze hebben geen bijsluiter voor de fabrikant gemaakt, ze hebben niet uitgelegd op welke wetenschap ze zich baseren, ze hebben niet uitgelegd op welke gegevens ze zich baseren, ze zeggen technisch gezien niet eens dat het een goedkeuring is, ze framen het in hun brief als een uitbreiding van de procedure voor noodgevallen, maar ze framen het in hun persberichten als een goedkeuring. En zodra ze die actie ondernamen, zei het leger van de Verenigde Staten tegen haar soldaten, stuurde ze berichten naar onze soldaten dat ze voor vrijdag ingeënt moesten zijn of oneervol ontslag tegemoet konden zien. En in heel ons land zeggen ze dat privé-bedrijven en overheidsbedrijven nu mandaten opleggen.

Ik vertel u dit allemaal omdat ik u duidelijk wil maken dat de regering nu… de mensen die deze vaccins pushen, die deze vreemde onderneming vanaf het begin hebben gepusht, uit de kast zijn gekomen, en ze hebben vandaag onthuld dat ze absoluut… Dat iedereen doet alsof dit om de volksgezondheid gaat, en dat dit om democratie gaat, en dat dit gaat om het beschermen van het publiek, is weggevallen. Ze zijn naar buiten gekomen en hebben heel duidelijk gemaakt aan het publiek dat dit gaat over macht, het gaat over het grijpen van macht, over het opleggen ervan aan de rest van ons, en het opleggen van een totalitarisme van een soort dat de mensheid nog nooit heeft meegemaakt. Elk totalitair regime in de geschiedenis heeft geprobeerd elk aspect van het menselijk gedrag te controleren. Dat hebben ze nog nooit gekund, want de overheid kan je gedachten niet lezen. Ze kunnen je niet de hele dag volgen, ik kan je niet zeggen dat je niet met bepaalde mensen mag praten, ik kan je niet in je huis volgen en weten wat je doet… Met wie je praat en wat je zegt, maar raad eens?

Regeringen hebben tegenwoordig die macht! En we weten dat ze die gebruiken, en ze gebruiken deze noodsituatie als een excuus om ons allemaal totalitaire controle op te leggen. Een niveau van autoritaire controle dat geen enkele regering in de geschiedenis heeft gehad. En op dit punt, hebben we naar mijn mening de plicht om ons te verzetten. En je te verzetten bij elke gelegenheid die je krijgt. Ieder van ons moet zich engageren tot meerdere eenvoudige ongehoorzaamheden elke dag. Ik doe dit al vele jaren, en ik heb nooit iemand gezegd dat je je baan moet opofferen, of dat je je reputatie of je inkomen moet opofferen door naar buiten te treden en over deze kwesties te praten, het is altijd gevaarlijk geweest. In de 17 jaar dat ik dit doe, heb ik altijd te maken gehad met censuur, verschillende vormen van intimidatie en bestraffing. Maar ik was op een unieke manier capabel, veerkrachtig, vanwege andere dingen die ik in mijn leven heb, mijn naam, mijn reputatie, mijn levensonderhoud… Het feit dat ik een procesadvocaat ben, en procesadvocaten hebben de neiging tolerant te zijn tegenover afwijkende meningen.

En dus kon ik met dit soort aanvallen omgaan op een manier die veel mensen niet kunnen. En ik heb altijd vermeden om tegen andere mensen te zeggen: “Je moet naar buiten komen en praten over wat je gelooft.” Mensen kwamen naar me toe en zeiden: “Ik ben het met je eens, maar ik ben te bang om erover te praten”, en ik zei consequent: “Dat is oké.” Je steunt ons stilletjes. Je hoeft je niet bloot te geven. En vandaag vertel ik jullie iets anders: “We moeten ons allemaal blootgeven. ” We moeten tegen mensen op straat zeggen: “Als je een zaak niet binnen mag, moet je met de eigenaar praten.” Dat betekent niet dat je niet beleefd, vriendelijk en vreedzaam moet zijn.

Ghandi was beleefd, zachtaardig en vreedzaam, en toch verzette hij zich. En wij moeten dat soort verzet plegen. Er is een beroemd verhaal waarin Henry David Thoreau in de gevangenis zat omdat hij protesteerde, of weigerde belasting te betalen, omdat zijn belastinggeld naar de Spaans-Amerikaanse oorlog ging, die volgens hem een onrechtvaardige oorlog was. En de beroemde filosoof Ralph Waldo Emerson, die zijn vriend was, kwam naar zijn gevangeniscel buiten Concord, Massachusetts, en hij praatte door het getraliede raam met Thoreau… En hij zei, “David, wat doe je daar binnen?” En Henry David Thoreau zei tegen hem: “Ralph, wat doe jij daar buiten? En dat is de vraag die we nu aan iedereen moeten stellen: “Wat doe je daar?” We moeten allemaal de straat op, we moeten ons allemaal verzetten. Als je werk je zegt dat je je moet laten vaccineren en je gelooft niet dat het goed voor je gezondheid is, doe het dan niet! Word ontslagen en klaag ze dan aan! Maar we moeten ons verzetten.

Dit is hetzelfde soort wanhopige crisis waarmee de stichters van ons land werden geconfronteerd tijdens de Amerikaanse Revolutie, en velen van hen gaven hun leven op, ze gaven hun broodwinning op, ze gaven hun bezit op, hun geld, hun gezondheid om ons onze Bill of Rights in dit land, de grondwet, te kunnen geven. Ze wisten dat er dingen waren die veel erger waren dan de dood: Het verlies van onze vrijheden. En zij offerden hun leven en hun levensonderhoud op, zodat wij deze grondwet konden hebben. Maar in de afgelopen 12 maanden zijn we die Bill of Rights kwijtgeraakt, zijn we de mogelijkheid kwijtgeraakt om in ons land juryrechtspraak te houden tegen bedrijven die roekeloos en nalatig producten maken die ons schade toebrengen. We zijn de eigendomsrechten kwijt die we ooit hadden in dit land, waar een miljoen bedrijven van de ene op de andere dag werden gesloten zonder enige compensatie en zonder een eerlijk proces…

We zijn het vermogen kwijtgeraakt om vrijuit te spreken. We hebben de mogelijkheid verloren om een heel jaar te kunnen aanbidden, religieuze instellingen en kerken zijn in ons land gesloten enkel door een dictaat van de regering, hoewel drankzaken tot essentiële zaken werden verklaard en open werden gelaten. Maar de grondwet beschermt geen drankzaken, wel kerken. Maar de grondwet was irrelevant. We hebben de mogelijkheid verloren om deel te nemen aan de regelgeving. Regelgeving wordt nu gedaan door een dictaat van de regering in ons land, door een ongekozen… , door een dokter die nu de Amerikaanse regering leidt. Die geen regelgevend proces heeft, er is geen advies en commentaar op de regelgeving. Er is geen publieke inspraak. Er zijn geen openbare hoorzittingen.

Alle stappen die normaal gesproken nodig zijn voor het uitvaardigen van onze regelgeving, die inspraak van het publiek vereisen, zijn allemaal weggelaten. En dus zijn we onze democratie nu kwijt in Amerika. En we zijn het in heel Europa kwijt, en we zijn het in Canada kwijt, en we zijn het in Australië kwijt. En de enige manier waarop we terug kunnen vechten tegen deze zeer sinistere krachten, de Big Tech Robber Barons uit Silicon Valley, de grote bankinstellingen, het leger en de inlichtingendiensten die samenwerken in dit proces, in deze totalitaire overname, in deze coup d’État tegen de democratie en de westerse liberale vrijheid die we vandaag zien. Al deze krachten werken met elkaar samen om ons tot slaaf te maken.

En we moeten ons met elkaar verbinden, en we moeten terugvechten. En ieder van jullie moet elke dag minstens drie keer burgerlijke ongehoorzaamheid doen! En we moeten dat overal gaan doen, en zo gaan we nieuwe mensen werven voor onze zaak, en beginnen met ons te verzetten! Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inspanningen om naar Berlijn te komen, en ik weet dat ik velen van jullie op de barricaden zal zien. Dank u wel!

Door Samen voor Nederland

Tegen liefde en samenwerking kan geen macht van de wereld op, hoe rijk en corrupt dan ook ! Samen zorgen wij vereend voor een eerlijk en verstandig bestuur, een betere toekomst van vrede, vrijheid, welzijn en voorspoed voor ons allemaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.