Het Artsen Collectief bestaat uit een groeiende groep medici (artsen, medisch specialisten) en medisch professionals. Een groep met verschillende achtergrond met een gezamenlijk doel, namelijk het initiëren van en bijdragen aan een open dialoog over onze gezondheid en het zorgbeleid van de overheid. Wij zijn artsen, zorgverleners, ondernemers. En ook burgers. En bovenal: mensen. Vanuit onze diverse rollen en (professionele) functies hebben wij zorgen, kritische vragen en kanttekeningen over het huidige coronabeleid.

Om de dialoog op gang te brengen en te blijven stimuleren delen we informatie op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten waarvan de bronnen te controleren zijn. Er zijn diverse werkgroepen dagelijks actief met het schrijven van artikelen en wetenschappelijke publicaties, en het maken van bijvoorbeeld podcasts en films. Deze worden op onze site gepubliceerd bij nieuws en onderbouwing, maar ook verspreid via social media (fijn als je ze wilt delen).

Het Artsen Collectief bundelt de krachten met steeds meer partners zoals verschillende burgerinitiatieven, medische groepen, organisaties uit het bedrijfsleven, overheid en de politiek. Samen met hen spannen we ons in om gezamenlijke waarden en daarvan afgeleide normen te formuleren. Waarden die ons allen verbinden in onze menselijkheid. Waardoor we ondanks verschillen ons samen kunnen inzetten voor het bevorderen van een leven in vrijheid en waardigheid. Voor iedereen. 

Lees de brandbrief van ‘Verzorg de zorg’ en teken de petitie!

We delen een stukje uit de brief maar raden je zeer aan de hele brief te lezen:

“Al jaren wordt er fors bezuinigd in de zorg. Tegelijkertijd is er een toenemend tekort aan vooral verpleegkundigen. Geen wonder dat de zorg nu overbelast is.

Het stelselmatig negeren van het welzijn van de zorgmedewerkers is vragen om een zorgcrisis, die is nu dan ook ophanden.

We proberen die zorgcrisis af te wenden met een testmaatschappij en een controle app. Maar dit helpt de zorg niet. Het zijn geen duurzame investeringen. Bovendien vergroten ze de ongelijkheid en het ongenoegen in de samenleving. Daadwerkelijke investeringen in de zorg blijven ondertussen achterwege. Als medici voelen wij de noodzaak op te komen voor de algehele zorg.

  1. De Intensive-Care-zorg staat op springen!
  2. Deze spanningen zijn niet veroorzaakt door een coronavirus; het is het resultaat van jarenlange uitholling van de zorg.
  3. De coronamaatregelen hebben de zorg juist niet geholpen.
  4. Geld moet anders besteed worden: aan de zorg zelf!

Het is voor ons een pijnlijke vraag hoe het kan dat er nu per direct 5000 boa’s worden opgeleid om de QR-code te controleren, terwijl het zou gaan om een tijdelijke maatregel tot november? Dit is, in onze optiek, verspild gemeenschapsgeld dat aan de zorg besteed had moeten worden.

De maat is vol. Het moment is nu aangebroken dat de verschillende beroepsgroepen in de zorg de handen ineenslaan. Dit is het moment om de zorg grondig te hervormen en daarbij de mensen die direct rondom onze patiënten staan een sleutelrol te geven.”

Aldus intensivisten drs. A. Lahaije en drs. S. de Lange, zij stuurden een brandbrief naar de Kamer om aan te geven dat het zo niet langer kan. www.verzorgdezorg.nl 

Robert F. Kennedy Jr.

Burgerlijke ongehoorzaamheid onvermijdelijk!

We zijn het vermogen kwijtgeraakt om vrijuit te spreken. We hebben de mogelijkheid verloren om een heel jaar te kunnen aanbidden, religieuze instellingen en kerken zijn in ons land gesloten enkel door een dictaat van de regering, hoewel drankzaken tot essentiële zaken werden verklaard en open werden gelaten.

We moeten ons met elkaar verbinden, en we terugvechten. En we moeten dat overal gaan doen, en zo gaan we nieuwe mensen werven voor onze zaak, en beginnen met ons te verzetten!

Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inspanningen, en ik weet dat ik velen van jullie op de barricaden zal zien. Dank u wel!

Robert F. Kennedy Jr.

Door Samen voor Nederland

Tegen liefde en samenwerking kan geen macht van de wereld op, hoe rijk en corrupt dan ook ! Samen zorgen wij vereend voor een eerlijk en verstandig bestuur, een betere toekomst van vrede, vrijheid, welzijn en voorspoed voor ons allemaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.