Ademvrij.nu

Acht Duitse artsen en wetenschappers hebben een vernietigend rapport uitgebracht over de talrijke schadelijke effecten van het langdurig dragen van mondkapjes. Een opmerkelijke bevinding: dragers van mondkapjes produceren meer aerosolen dan niet-dragers en dragen daardoor méér bij aan verspreiding van virussen.

​​​​​​​“Doe een mondkapje op in de kroeg want volgens onderzoek is dat wel degelijk effectief,” kopte EenVandaag in juli vorig jaar. Dat onderzoek was volgens het programma uitgevoerd door de Universiteit Twente. Navraag leert echter dat er helemaal geen onderzoek bestond. EenVandaag en Universiteit Twente hebben de Nederlandse burger doodgewoon misleid. Een studie uit Bangladesh zou aantonen dat maskers werken tegen virusverspreiding. Onze wiskundig specialist legt uit waarom dit niet klopt. Of: hoe Lucia de B. uiteindelijk Lucia de Berk werd en maskers nog steeds niets helpen.

Hoogleraar dr. Robert Gorter over schade door vaccins en dragen van maskers

Dr. Gorter wilde zijn kennis en inzichten als specialist met jaren van onderzoekservaring delen om de misvattingen die heersen over het onderwerp en de leugens van Rutte, de Jonge en RIVM voor eens en altijd de wereld uit te helpen. Voor het volledige gesprek kunt u terecht op eenoorlogreedsverloren.nl

Verpleegkundige Sanne Adrichem kreeg erg veel last van haar longen en huid, nadat in oktober 2020 het dragen van medische mondkapjes verplicht werd in het ziekenhuis waar ze werkt. Na maanden van strijd kreeg ze een vrijstelling, maar ze vreest permanente beschadiging. Hier haar relaas. (Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website van Zorgmedewerkers Verenigd, https://zorgmedewerkersverenigd.nl/longschade/) In dit video-interview vertelt ze wat er vervolgens gebeurde.

Mondmaskers zijn schadelijk voor de gezondheid

​​​​​​​Chirurgische maskers werken niet tegen virusverspreiding en stoffen maskers werken zelfs contraproductief, concludeert Jeffrey H. Anderson uit een uitgebreide analyse van de beste wetenschappelijke studies. De CDC, het Amerikaanse RIVM, blijft echter hameren op de noodzaak van het dragen van gezichtsmaskers, en voert hiervoor misleidend bewijsmateriaal aan. Artikel uit City Journal vertaald door Aernout Stigter.

Uit de officiële informatie die de Rijksoverheid verstrekt over het gebruik van mondkapjes blijkt dat de instanties er zelf ook niet echt in geloven. Ze beschermen je niet, wordt erkend, en er is slechts “beperkt bewijs” dat ze zouden helpen tegen virusverspreiding, zegt het RIVM. Wettelijke richtlijnen voor de materialen blijken ook niet te bestaan.

Het allerergste is nog dat RIVM geen enkele verantwoordelijk neemt voor de door hen verkondigde onzin en leugens over vaccinschade en dat zij helemaal niets melden over de zeer schadelijke effecten van mondmaskers ondanks het feit dat zij donders goed weten dat er al sinds de jaren 80 omvangrijke onderzoeken zijn geweest die bevestigen dat mondkapjes dragen erg schadelijk is. RIVM is in feite crimineel nalatig want RIVM weigert om de waarheid via hun instelling aan het publiek kenbaar te maken.

Fabricage vervuilde maskers in lage loon landen

Ontelbaar veel maskers worden onder erbarmelijke omstandigheden vervaardigd, veelal ook door mensen die erg weinig geld hebben en niet beschikken over medische zorg. Zelfs zieke mensen, werken zonder kapje en zonder een arts te hebben geraadpleegd, dag en nacht door zoals op de film te zien is, waarbij de kapjes op de vuile grond worden gegooid. Later worden de kapjes die in ontelbaar veel vervuilde locaties worden gefabriceerd, opgehaald en via zogenaamd “veilige en goed gecontroleerde fabrieken” afgeladen en geexporteerd zoals naar de VS, Europa en Nederland.

Schade door dragen Mondkapjes

De lijst van bedenkelijke stoffen in mondkapjes is aanzienlijk: formaldehyde, fluorkoolstof, aniline, optische witmakers, 2-butanoon oxime, PFCs (behorend bij PFAS), kobalt, koper, lood, antimonium. Formaldehyde staat bekend als de stof die anatomische preparaten in glazen potten conserveert, maar ook als verharder van lijm in spaanplaat of MDF, of als bacteriedodend middel in de textielindustrie voor overgordijnen, vitrage en vloerbedekking.

EO Ethyleen Oxide

De sterfte agv kanker door vergiftiging met EO is alreeds onderzocht in de jaren 80 zoals beschreven in het tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

qoute: “Voor blootstelling van werknemers, zoals sterilisatiepersoneel, gedurende 40 jaar in werktijd aan gemiddeld 1 ppm: 1-8 extra gevallen van leukemie per 1000 werknemers.”

Qoute: “Zeer te vrezen is dat de sterfte agv kanker veroorzaakt door EO vele malen hoger is, dan in de medische publicaties werd vermeld”

De Corona – samenzweerders en hun handlangers zoals de afgetreden regering Rutte, hebben ondanks dringende oproepen uit de medische wereld, steeds nog niets ondernomen tegen de verkoop van de ziekmakende mondkapjes en het testen met wattenstaven met ethyleen-oxide. De samenzweerders verplichten het dragen van ziekmakende kapjes aan, en men eist het testen met de eveneens ziekmakende neustesten, en met probeert iedereen door middel van misleiding, leugens, drang en uitsluiting, te doen laten vaccineren met experimentele “vaccins”die bij ontelbaar veel mensen agv bijwerkingen de dood veroorzaakten, Dat alles kan niet anders gezien worden dan crimineel wanbeleid annex misdaden tegen de mensheid zoals het schenden van de Code van Neurenberg.

EMA corruptie

EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau dat zgn waakt over de kwaliteit van medicijnen en die een tijdelijke goedkeuring gaf voor experimentele corona vaccins, is in duitsland en oostenrijk in opspraak wegens belangenverstrengeling onder ernstige verdenking van vaccin fraude door Big Pharma. Binnen de CDU, partij van Angela Merkel is bovendien een nog groter groot schandaal. CDU partij-genoten waren betrokken bij de zeer lucratieve handel in ziekmakende mondkapjes en neptesten. Bron: COVID corruption

Centraal Zenuwstelsel

Mondkapjes dragen is ziekmakend wegens:

 • Bacteriële, virale en schimmelinfecties
 • Toename in volume dode ruimte
 • Verhoging van de ademweerstand
 • Toename van koolstofdioxide in het bloed
 • Afname van de zuurstofverzadiging in het bloed
 • Verhoging van de hartslag
 • Afname van de cardiopulmonaire capaciteit
 • Gevoel van uitputting
 • Verhoging van de ademhalingsfrequentie
 • Ademhalingsmoeilijkheden en kortademigheid
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Gevoel van vochtigheid en warmte
 • Slaperigheid (kwalitatieve neurologische gebreken)
 • Afname van de perceptie van empathie
 • Verminderde huidbarrièrefunctie met acne, jeuk en huidlaesies
 • Depressie, angst, sociale isolatie
 • Hogere verspreiding van aerosolen
 • Verspreiding parasieten bij besmette kapjes
 • De meeste Kapjes bevatten kankerverwekkend Ethelyne Oxide !
 • Ethelyne Oxide is niet afbreekbaar, ook niet door verbranding
 • Miljarden gedumpte kapjes betekenen een enorme vervuiling van het klimaat

RIVM/OMT bedrog

​​​​​​​In het OMT bevind zich geen een expert op het gebied van mondkapjes of medische beschermingsmiddelen. “Deze mensen hebben niet alleen geen kennis van zaken – diverse OMT leden hebben zoals Rutte en de Jonge gelogen en een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken gegeven, die tot de dood van ontelbaar veel mensen heeft geleid.”

Een studie uit 2016 in Peking door MacIntyre, et al. die beweerden een voordeel van maskers te vinden, bleek niet erg informatief, aangezien slechts één persoon in de controlegroep – en één in de maskergroep – een door laboratoriumonderzoek bevestigde infectie ontwikkelden. Alle valse propaganda publicaties over de mondkapjes bleken zoals de leugens van de MSM/NOS, Rutte, Oosterhaus, Koopmans, Kluytmans, Gommers, Fauci, de Jonge en nog veel meer corona-samenzweerders, een al leugens en bedrog te zijn.

Doktersverklaring

Staatsrechtgeleerden: Mondkapjes plicht in strijd met art 10 van de grondwet:

Dr Fauci kwakzalver

De in Amerika in opspraak geraakte dokter Fauci heeft in het verleden een boek geschreven met daarin een uitvoerige uitleg over de nadelige gevolgen van het dragen van mondkapjes. Met het door Tedros van de WHO op basis van leugens en spookverhalen op verzoek van zijn vriend Bill Gates,( beiden zijn ook o.a. oprichters van vaccinbedrijf Moderna), uitroepen van de A status voor het zogenaamde Corona Virus, veranderde Fauci zijn mening opeens over het dragen van mondkapjes. Ineens bleek de kwakzalver een enorme voorstander te zijn van het dragen van mondkapjes. Waarom heeft dr Fauci afgelopen jaar zoals de WHO en RIVM geen enkel bezwaar aangetekend bij de Overheid tegen de mondkapjesplicht wegens de zeer schadelijke gevolgen van het dragen van kapjes, zoals dat uitvoerig in het boek van Fauci werd gedocumenteerd?

Sinds enkele maanden is de status van Corona afgeschaald, maar de demissionaire regering Rutte, trekt zich nergens wat van aan en gaat maar door met het voeren van een geldverslindend wanbeleid en het schenden van de code van Neurenberg, medische fraude en misdaden tegen de mensheid.

Ziekmakende uitstoot van vliegtuigen/ fabrieken/autos/ zoals COPD en  longkanker veroorzakend fijnstof die word uitgestoten door biomassa-centrales, gaat door de met KANKERVERWEKKEND EO(ethylene oxide) gesteriliseerde mondkapjes heen zoals earosols en ziektekiemen.  Druppels van hoestende mensen en van jezelf worden door het masker tegengehouden en hopen zich op in je mondmasker zoals de schimmels en anearobe bacterien sneller groeien en steeds meer mensen ziek/zieker maken. 5g zendmast straling versterkt overigens volgens onderzoekers uit de hele wereld, de groei van schimmels en ziektekiemen/bacterien.

Als je een mondmasker draagt, adem je je eigen CO2 weer in. Je lichaam wordt hypoxisch. Hypoxie is een aandoening waarbij het lichaam of een lichaamsdeel een tekort aan zuurstof in de weefsels heeft .Omdat mensen via het masker zuurstof naar binnen moeten zuigen, krijgt het lichaam minder zuurstof en raakt het in een stress. Het dragen van kapjes veroorzaakt ziekte, en emotionele en geestelijk stress.

EO is niet afbreekbaar, ook niet door de kapjes  te verbranden. Dat is uitvoerig aangetoond door tal van onderzoeken. Anthony Fauci, heeft een boek geschreven over de schadelijke effecten van dragen van mondkapjes.  Anno 2021 worden wegens de valse propaganda van WHO en Big Pharma, miljarden kapjes geproduceerd, benut en weggegooid in het Westen zoals al langere tijd in de grotere  met smog vervuilde steden  van China(waar de meeste kapjes worden gemaakt). Daarmee komt een steeds hoge dosis aan kankerverwekkend EO in de kringloop. Per saldo leidt het dragen van kapjes, op kortere en op de langere termijn tot meer zieken en sterfgevallen agv de genoemde oorzaken zoals de door het dragen van kapjes veroorzaakte toename van de sterfte a.g.v. bacteriele infecties, parasitaire long- en darminfecties, en diverse vormen van kanker.

“het produceren en het massaal dragen van alle soorten kapjes, is  schadelijk  voor flora en fauna om een veelheid van redenen. Het dragen van kapjes dient in het belang van de Volksgezondheid  door de overheid/medische wetenschap/pers- en media sterk zeer sterk afgeraden en zelfs verboden te worden wegens de enorme schade die het dragen van kapjes veroorzaakt.

Het dragen van de met EO gesteriliseerde kapjes, dient wegens het veroorzaken van infecties, in het publieke domein strikt verboden te worden. In ziekenhuizen en plekken waar het wel nodig is zoals op stoffige bouwplaatsen en bij biomassacentrales, dienen uitsluitend dmv  koken steriel gemaakte kapjes, te worden gedragen zoals op IC’s, waar het dragen van schone, steriel gemaakte kapjes, ivm het gevaar van overbrengen van ziektekiemen, bij open wonden, juist wel nodig is”.

Door Samen voor Nederland

Tegen liefde en samenwerking kan geen macht van de wereld op, hoe rijk en corrupt dan ook ! Samen zorgen wij vereend voor een eerlijk en verstandig bestuur, een betere toekomst van vrede, vrijheid, welzijn en voorspoed voor ons allemaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.