Fleur Agema: ‘Hugo de Jonge kan het niet en is niet eerlijk’

Wat is dan nu waar en wat is er allemaal gelogen? Welke waarheid is echt?

Dat Rutte en de Jonge en hun handlangers zoals zogenaamde virologen en de MSM U schaamteloos voorliegen, de volksgezondheid slopen en Nederland door wanbeleid ten gronde richten is geen fabel want dat blijkt uit de vreselijke realiteit van leugens, corruptie en de aangedragen bewijzen.

Ziet u de lijnen stijgen!

Stop 2G!

Stop de vaccinaties met experimentele vloeistoffen met o.a. sars/rhyno en spyke, want steeds meer mensen worden ziek en steeds meer mensen overlijden agv de bijwerkingen door het pakket aan schadelijke en mensonterende maatregelen.

Paternotte, de Vries, vd Berg, Bikker, De Jonge, Kaag, Rutte en OMT , v Dissel, Gommers, Oosterhaus, Koopmans en vele anderen zoals leugenmedia vertellen U de waarheid niet.

Enorme toename ziekte en sterfte door de prikken

Er is een forse toename aan ziekte en sterfte door de prikken en er komen steeds meer mensen bij met TB, Diabetes, Hartkwalen, Trombose, een parasitaire long- darminfectie, Kanker, Griep, of een of meerdere andere aandoeningen. Men heeft U voorgelogen dat er een enkel muterend “super dodelijk virus” zou zijn met de naam Corona.

De WHO heeft de status van het door samenzweerders als “Corona” betitelde virus, afgeschaald en de a status opgeheven. Wat is er dan wel aan de hand? Er is sprake van toenemende personeelstekorten, gebrek aan know-how, duizenden doden per jaar a.g.v. verkeerde diagnoses en ingrepen en door verkeerd medicijngebruik, en er is een groter wordend gebrek aan zorg in algehele zin wegens belangenverstrengeling en mismanagement. Steeds meer mensen worden door de prikken(bijwerkingen) ziek of overlijden en steeds meer mensen met een of meerdere aandoeningen krijgen geen enkele zorg, wachtend op een ellenlange wachtlijst als gevolg van het jarenlang gevoerde wanbeleid en bedrog door Rutte I II II en hun handlangers.

Bijwerkingen

Uit alle delen van de wereld komen steeds meer meldingen over door vaccinaties(sars/rhyno in vaccins) veroorzaakte besmettingen (maar dat wil niet zeggen dat men ook ziek is of word (antistof sars-covid pos getest) of dat men zieker word en komt te overlijden zoals door een zeer zware griep, en er is sprake van een reeks aan vreselijke bijwerkingen van vaccins. Duizenden mensen in Europa zijn korte tijd na vaccinatie komen te overlijden door een hartspierontsteking/trombose. Tal van hoogleraren verklaarden begin 2021 dat de zogenaamde vaccinaties een experiment en “levensgevaarlijk” zijn wegens de door de injecties veroorzaakte afbraak van witte bloedlichaampjes, het verminderen of afbreken van het immuunstelsel, en het door spyke ontregelen van afweercellen die als gevolg van vaccinatie gezonde weefselcellen vernietigen, en daardoor ziekte en de dood veroorzaken. De zogenaamde ‘Coronavaccins’ bieden helaas geen bescherming en hebben nooit geholpen. Veel mensen werden geprikt voor de zomer en in de zomer, en daardoor zijn er ook wegens de schadelijke gevolgen van het dragen van mondkapjes en wegens andere nadelige maatregelen, veel meer mensen ziek zoals door een longinfectie. Het immuunsysteem werd verzwakt door de spuiten, met als gevolg vele bijwerkingen en veel meer doden. 2G zal het aantal zieken en de zogenaamde oversterfte fors doen toenemen.

Spyke verwoest witte bloedlichaampjes en beschadigt het immuunstelsel volgens Prof. Dr. Theo Schetters

Informatie over de waardeloze testen

Bestudeer a.u.b. de informatie over de specifieke SARS-CoV test door het toonaangevende instituut bmj.com. Controleer en vergelijk deze belangrijke informatie met de door The Lancet gepubliceerde onderzoekresultaten.

What you need to know!

  • Positive antibodies show evidence of previous exposure to SARS-CoV-2 virus
  • Antibody testing should be undertaken at least two weeks after onset of symptoms
  • The sensitivity and specificity of antibody tests vary over time and results should be interpreted in the context of clinical history
  • Antibody testing might have a useful role in diagnosing covid-19 in patients with late presentation, prolonged symptoms, or negative results from reverse transcription polymerase chain reaction tests
  • Evidence is currently insufficient to know whether individuals with SARS-CoV-2 antibodies have protective immunity

WHO

De WHO(World Health organisation) is kraakhelder over het gebruik van testen: ‘PCR testen zijn bedoeld als hulpmiddel bij diagnosestelling. Uitkomsten moeten door medici altijd gewogen worden in het licht van de duur en het soort klachten, de medische voorgeschiedenis en het contact met zieke personen. En in het licht van de eigenschappen van een test en zijn betrouwbaarheid. Daarnaast maakt het uit hoeveel de ziekte voorkomt.’

“Wij adviseren burgers zich met klem om zich níet te laten testen zonder consult bij een arts. Al helemaal niet als er geen enkele sprake is van klachten.”

Het Artsen Collectief vindt de beleidslijn maatschappelijk schadelijk en pleit voor het overstappen op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden. Mensen met klachten dienen verzocht te worden om thuis te blijven. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en niet te worden getest.

Infectioloog Hannah Visser:

“We zullen op korte termijn toe moeten naar een duurzame oplossing. De kramp waarin politici geraakt zijn, is moeilijk te doorbreken. Daarom ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de burger zélf, in deze. Ik hoop dat mensen de situatie weloverwogen beschouwen en wij hopen als collectief bij te dragen aan onafhankelijke en professionele informatie voorziening”.

De CPR TESTvan  Kary Mullis, is volgens de uitvinder totaal niet geschikt om corona aan te tonen en schadelijk zoals door het oneigenlijke gebruik ervan. Het gevolg is een complete, wereldwijde economische catastrofe  gebaseerd op een volgens de uitvinder waardeloze PCR test.

De PCR-test kan Corona niet aantonen en welke vorm van besmettelijkheid dan ook met een virus. Een PCR test kan alleen aantonen of iemand griep heeft gehad. Corona is nog nooit geisolleerd en kan volgens Kary Mullis ook niet door PCR worden aangetoond. De test kan geen virus detecteren dat in staat is tot replicatie in de zin van sectie 2 (1) IfSG en dus de pathogeen van de SARS-CoV- 2 virus. Een positieve testuitslag zegt dus helemaal niets over Corona, maar hooguit of iemand ooit griep (Influenza) heeft gehad. De test zegt niets over besmettelijkheid van welk een virus dan ook.

U kunt dit zelf conctoleren zoals via NCBI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000008.11

The Lancet is een Brits, peer reviewed medisch tijdschrift, dat wekelijks wordt uitgebracht door de Lancet Publishing Group. Het ontleent zijn naam aan het lancet, een chirurgisch mesje. De hoofdredacteur is Richard Horton.

De PCR test werd ook onderuit gehaald in de Lancet.

Schenden vd Code van Neurenberg

Het mRNA vaccin van Pfizer is niet volgens de reguliere procedure goedgekeurd en buiten de test omgeving. Deze info werd duidelijk als antwoord gegeven door Pfizer zelf. Vaccineren met een niet goedgekeurd Pfizer Vaccin valt dan ook zeer sterk af te raden en het is volgens tal van rechtskundigen STRAFBAAR bij de wet. Ruttes Kartel laat het vaccineren ondanks het gevaar voor gezondheid en leven toe. De berichten over het aantal ziekmakende bijwerkingen en doden door de prik zijn alom bekend. Rutte en de Jonge maken zich schuldig aan wanbeleid, het schenden van de wet, en de code van Neurenberg. Geen rechtbank kan hierom heen

World Docters

34 physicians and scientists from around the world warn humanity about the experimental vaccines. In this urgent video 34 medical experts share why they oppose the experimental, untested and gene altering biological agents that are falsely marketed as ‘vaccines’. The companies who make these experimental products are shielded from all liability and no insurance company wants to offer any kind of protection against these supposed vaccines. Listen to the heartfelt, compassionate warning by these worldwide doctors, and please share: Zie vd Videos “Artsen voor Waarheid

Wat dient er dan gebeuren?

Direct stoppen met vaccineren met de niet deugdelijk geteste experimentele vloeistoffen(het zijn geen vaccins maar experimentele injecties) die bijwerkingen hebben en bij ontelbaar veel mensen de dood veroorzaken zoals door een hartspierinfectie/trombose en een ontregeld/verzwakt immuunstelsel.

Stoppen met testen, omdat de coronatesten slechts specifieke antistoffen aantonen en verder niets zeggen over ziekte, een ziekteverwekker of immuniteit. Er is ook geen bewijs dat de antistof-test aan kan tonen dat men tegen een virus of welke ziekte dan ook beschermd is! Bovendien zijn de meeste testresultaten vals positief. Controleer de verklaring van de uitvinder van de zogenaamde PCR-test, nobelprijswinnaar Kary Mullis.

Geen mondkapje dragen, want dat is schadelijk voor de luchtwegen, en zeer slecht voor het Leefklimaat wegens de vervuiling met o.a. kankerverwekkend Ethyleen Oxide (zie de bijsluiters). Kapjes zijn ook niet aan te bevelen wegens bij meerdere geteste kapjes aangetoonde aanwezigheid van schimmels, parasieten en allergie/infectie/antigenen oproepende fibers.

“Afgezien van de ineffectiviteit van medische en niet-medische mondmaskers in het verspreiden van virussen, zijn er dus de risico’s van co-infecties door bacteriën, schimmels en CO2 toename, waardoor het immuunsysteem ernstig verzwakt kan raken”, aldus Peeters, die pleit voor de afschaffing van de mondmaskerplicht. “Zeker bij kinderen is dit een probleem omdat zuurstof belangrijk is voor de groei en herstel” : Carla Peeters in HP de Tijd

Alle corona maatregelen dienen omdat zij dood en een onnoemelijke ellende veroorzaken, per direct op te worden geheven wegens de niet te verwoorden vreselijke schade, en de schrijnende nood en tekorten en de toename van ziekte en sterfte, direct als gevolg van het gevoerde coronabeleid.

Stoppen met de schending van de grondwet, de resoluties van de Raad v Europa en de code van Neurenberg en de Mensenrechten.

De noodwet is per definitie illegaal wegens de afschaling van “corona” door WHO. Kamerleden hebben volgens staatsrecht- en bestuursdeskundigen geen bevoegdheid om te bepalen of een virus een “a status” heeft. Veeartsen zoals Ab Oosterhaus en OMT/RIVM/EMA en de Gezondheidsraad hebben geen bevoegdheid om een virusstatus op te schalen zoals werd afgesproken in internationale verdragen met de WHO. De Noodwet werd verlengd op basis van angst, onkunde en door bedrog. Het zogenaamde dodelijke “Corona Virus” kon nimmer worden aangetoond of tot op heden worden geïsoleerd. “Corona”, of “Covid” zoals men het in eerste instantie noemde, werd door geleerden gedurende 2021 door WHO gekwalificeerd als een reguliere vorm van de jaarlijkse griep, zonder a status

Welke acties zijn nodig?

De zorg fors opschalen en de zorgsector deprivatiseren tot een goed en betaalbaar zorgstelsel zonder winstoogmerk zodat alle mensen een betaalbare zorg krijgen van de beste kwaliteit en zodat al het zorgpersoneel een betere zorg kan verlenen onder betere arbeidsomstandigheden zoals door een eerlijke inschaling als ambtenaar, met een betere uitrusting en door een efficient management.

Meer en betere preventie en voorlichting.

Het kiezen van rechtschapen mensen in de politiek, en het van de kieslijst verwijderen van criminelen die het volk willens en wetens bedriegen en schaden, zoals Rutte en de Jonge, die aantoonbaar de wet schenden en misdaden plegen.

Parlementaire Enquete en Strafrechtelijke vervolging, door een te organiseren Parlementair Neurenberg Tribunaal.

Berechting van de aanstichters en uitvoerders van de Corona Crisis wegens het in georganiseerd verband vals informeren van de bevolking, het zaaien van angst en verdeeldheid door bedrog i.s.m. leugenmedia en liegende virologen/vaccinhandelaars, en het plegen van misdaden tegen de mensheid zoals het schenden van de code van Neurenberg, EVRM en de resoluties van de Raad van Europa.

Door Samen voor Nederland

Tegen liefde en samenwerking kan geen macht van de wereld op, hoe rijk en corrupt dan ook ! Samen zorgen wij vereend voor een eerlijk en verstandig bestuur, een betere toekomst van vrede, vrijheid, welzijn en voorspoed voor ons allemaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.