Amnesty International is tegen de door de demissionaire regering ingebrachte voorstellen voor invoering van 2G en toegangsbewijzen op het werk: deze zijn volgens Amnesty International nog te vaag waardoor niet duidelijk is dat ze aan mensenrechtenvoorwaarden kunnen voldoen.

Amnesty roept de demissionaire regering op zich te houden aan de internationale mensenrechtenstandaarden.Volgens mensenrechtenstandaarden moeten maatregelen die worden genomen om de volksgezondheid te beschermen noodzakelijk en proportioneel zijn. Het is belangrijk dat de demissionaire regering toegankelijke, duidelijke wetenschappelijke onderbouwing biedt, bij de maatregelen en uitlegt waarom minder beperkende maatregelen niet mogelijk zijn.

Prominente geleerden zoals Nobelprijswinnaar Luc Montagnier verklaarden dat het vaccineren met een experimentele vloeistof zoals “corona injecties” die men ten onrechte “vaccins “noemt zoals deze dienen voor het verkrijgen van een QR-pas, een levensgevaarlijk experiment is, en dat het injecteren met de vloeistoffen die men ten onrechte “vaccins” noemt, schadelijk is, wegens de bijwerkingen die voor velen dodelijk zouden zijn. Volgens velen is het prikken met experimentele substanties die bij veel mensen bijwerkingen veroorzaken en erger, regelrecht in strijd met de Code Van Neurenberg.

Amnesty International, heeft met moverende redenen bezwaren geuit tegen de voorstellen mbt 2G, en bezwaren geuit tegen een voorgestelde wet, die het mogelijk maakt om toegangsbewijzen in te voeren op het werk. Het is volgens Amnesty niet gerechtvaardigd om voor alle medewerkers een toegangsbewijs in te voeren. De regering moet in het wetsvoorstel duidelijker specificeren voor wie, waar en wanneer een toegangsbewijs zou worden ingevoerd want vaccinaties of toegangsbewijzen kunnen niet als het eerste of enige middel worden beschouwd om de veiligheid op het werk te waarborgen. Wanneer andere, minder beperkende maatregelen zoals fysieke afstand of beschermende uitrusting mogelijk zijn, moet daarvoor worden gekozen. Het voorgestelde wetsvoorstel biedt de mogelijkheid voor werkgevers om af te zien van een toegangsbewijs wanneer zij bepaalde alternatieve maatregelen nemen. Dit legt echter te veel verantwoordelijkheid bij de werkgever en kan zorgen voor onduidelijkheid en willekeur.

Samen voor Nederland

Samen voor Nederland, stelt dat de mensenrechten niet onderhandelbaar zijn en nageleefd moeten worden zoals ze zijn vastgelegd in de EVRM.

Standpunten SVN

De “corona-testen” zeggen volgens de Kary Mullis, de uitvinder van de PCR test, en volgens tal van hoogleraren, professors, en volgens het toonaangevende The Lancet en bmj.com, helemaal niets over besmetting, een ziekte of aandoening, een bacterie of een ziekteverwekker. De testen tonen slechts specifieke resten van een griepvariant, en antistoffen die bijvoorbeeld door een injectie of door allergie veroorzaakt kunnen zijn.

De testen zijn nietszeggend. Op basis van de corona-testresultaten, mogen dan ook geen conclusies worden getrokken en op basis van de testen mogen dan ook geen wetten worden aangenomen.

Het dragen van mondkapjes word ten zeerste afgeraden wegens de zeer schadelijke gevolgen, die zoals de corona maatregelen vele malen erger zijn dan de kwaal. De ellende, niet in cijfers uit te drukken schade, ziekte en de dood ( zoals in combinatie met een onderliggende aandoening) door de prik (en de toename van zelfmoorden wegens de corona stress), is te wijten aan de onjuiste diagnoses, onkunde, leugens zoals door FDA/EMA/, het Rutte Kartel, virologen en vaccin- handelaars zoals Ab Oosterhaus, Diederik Gommers, Marion Koopmans, Jan Kluytmans en leugenmedia zoals NOS/Jinek/Nieuwsuur/ RTL etc.

Amnesty International heeft in hun publicatie(zie de pdf) niet duidelijk gemeld dat zij de resoluties van de Raad van Europa volgen. In de resolutie 2361 staat glashelder dat vaccinatie niet verplicht mag zijn, weigeraars niet gediscrimineerd mogen worden, en dat vaccincertificaten/QR-passen, niet als paspoort of toegangsbewijs mogen worden gebruikt.

Samen Voor Nederland, roept Amnesty International op om de Resolutie van de Raad voor Europa en de EVRM strikt te verdedigen door alle corona maatregelen en voorstellen voor de invoering van 2G of welke andere mensenrechtenschendende maatregelen zoals de lock, en het middels coronamaatregelen discrimineren en beperken of weigeren of uitstellen van de toegang van zieken tot ziekenhuizen en zorginstellingen, en het discrimineren en de toegang weigeren van mensen, waar dan ook, op basis van een QR pas, scherp te veroordelen.

Samen voor Nederland, wijst op de gevaren van zich laten injecteren met experimentele vloeistoffen die men ten onrechte “vaccins” noemt. De zogenaamde “vaccins” veroorzaakten bij miljoenen mensen bijwerkingen zoals bloedklonters(trombose), hartspierinfectie (cardiomyopathie/myocarditis) en een veelheid aan korte en blijvende klachten. De prikken veroorzaakten al dan niet in combinatie met een of meerdere onderliggende aandoeningen bij een niet geverifieerd (onbekend) aantal mensen, jongeren en ouderen de dood.

Autopsie wijst uit: kind overleden door de prik, andere oorzaak van overlijden bij kinderen niet uitgesloten.

Volgens tal van geleerden en artsen organisaties toont Eurovigilance net zoals de Upsala Databank van de WHO, een relatief klein percentage van de werkelijke cijfers over de bijwerkingen en sterfte door vaccins( in combinatie met een of meerdere onderliggende aandoeningen). De effecten van een door injecties kapot gemaakt immuunstelsel zoals het door Spyke vernietigen van witte bloedlichaampjes, op de lange termijn, zijn niet in kaart gebracht. Volgens de prognose van o.a. de nobelprijswinnaars Luc Montagnier en Robert Malone en volgens Prof. Dr. Theo Schetters zouden meer mensen(met geen, een of meerdere onderliggende aandoeningen) kunnen komen te overlijden binnen nu en de komende jaren, als gevolg van een infectie, wegens een door corona-vaccins verwoeste immuunstelsel.

Prof. Dr. Theo Schetters: Spyke in vaccins verwoest witte bloedlichaampjes en beschadigt het immuunstelsel

Dr Robert Malone, de uitvinder van het Mrna vaccin: Spyke im vaccins is giftig, zeer gevaarlijk.

Dringend advies: Stop met alle corona maatregelen en vaccineren

Het dringende advies aan de regering en aan iedereen die meewerkt aan vaccinaties, is om direct te stoppen met de voor zeer veel mensen schadelijke en ziekmakende injecties. De demissionaire regering en het voltallige OMT, RIVM en de gezondheidsraad WORDEN DRINGEND VERZOCHT om de cijfers m.b.t. ziekte en sterfte (oorzaak van en mede door, of direct door de prikken), via alle media zoals NOS/NPO bekend te maken.

Alle burgers, zo ook politie en leger en welke overheidsdiensten of organisaties dan ook dienen in hun eigen belang en in het belang van de medemens verzocht om geen gehoor te geven aan de schadelijke coronamaatregelen van de ondeskundige wet-schendende demissionaire regering, omdat de maatregelen zeer schadelijk bleken te zijn. De maatregelen zijn in strijd met de Mensenrechten, de Resolutie van de Raad Voor Europa, de Code van Neurenberg, en met de grondwet (o.a. artikel 1).

Gezien de enorme aantallen mensen die ziek werden door de prik-bijwerkingen en de mensen die als gevolg van een of meerdere onderliggende aandoeningen, mede door de prik overleden, word iedereen met klem aangeraden zich onder geen enkele voorwaarde te laten injecteren met de zogenaamde “corona vaccins” en dus ook niet met een boosterprik.

Raad voor Europa

Door Samen voor Nederland

Tegen liefde en samenwerking kan geen macht van de wereld op, hoe rijk en corrupt dan ook ! Samen zorgen wij vereend voor een eerlijk en verstandig bestuur, een betere toekomst van vrede, vrijheid, welzijn en voorspoed voor ons allemaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.