Komt allen naar de Nieuwjaars Demonstratie op 2 januari 2022 te Amsterdam Museumplein voor rechtvaardigheid en vrijheid.! voor meer informatie zie de FB Groep: Samen voor Nederland

Amsterdam 30 12 2021

Halsema vreselijk crimineel bezig

Halsema/De Amsterdamse driehoek roept volgens de main stream media demonstranten op, om op zondag 2 januari 20222 niet naar de hoofdstad te komen. Als er niet geluisterd wordt, zal de politie ingrijpen.

Halsema heeft tijdens een talkshow eerder haar mening geuit over het recht op demonstreren.

De door Amsterdammers niet gekozen niet bepaald favouriete burgemeester F.Halsema, heeft als deel van de driehoek de Politie en ME ingezet bij demonstraties op het Museumplein, waarbij een aantal politie en ME agenten en niet nader onder te brengen agenten met een vreemd embleem ( waarschijnlijk eurogendfor) , op een agressieve wijze en totaal onnodig, burgers die opkwamen voor hun rechten, hebben mishandeld met knuppels en door de inzet van honden. Vrouwen, jongeren en ouderen die een kopje koffie dronken en zwaaiden met wimpels en meisjes die roosjes uitdeelden voor de vrede, werden door op hol geslagen ME-ers met paarden tijdens een charge omvergegooid en op het nippertje na het ziekenhuis in getrapt door de paardenhoeven. Politie heeft op het Museumplein olv de Driehoek ook onhandelbare wild gemaakte honden, waar men doodsbang van word, aangezet om de demonstranten te verjagen en aan te vallen. Met een uitermate sterk waterkanon werden door een spuitwagen ook nog eens jongeren en ouden van dagen die wegliepen, zonder pardon door de zeer krachtige waterstraal nat gespoten en sommigen werden zelfs compleet omver geblazen en lelijk gewond.

MEP Cristian Terhes: “In het protest in Amsterdam 2 januari, wat ik zag, kon ik niet geloven! Onschuldige demonstranten werden verscheurd door politiehonden. Het enige waar deze mensen om vroegen, was dat hun fundamentele fundamentele mensenrechten werden gerespecteerd.”
Vreselijk geweld tegen vreedzame ouderen op het Museumplein
Slachtoffer van politiegeweld te DH

Stop de gruwelijke mens- en dierenmishandeling

Er dient een nationaal verbod! te komen op het inzetten van vals gemaakte honden als wapen tegen mensen. Honden dienen uitsluitend door politie ingezet te worden als waakhond of als speurhond voor het opsporen van drugs. De honden moeten niet gebruikt worden als wapen, omdat mensen door de agressief gemaakte honden vreselijk worden toegetakeld en omdat door de ondeskundigheid van bepaalde agenten en hun niet gehoorzame honden weerloze mensen maar ook heethoofden die al op de grond lagen, werden gebeten en het scheelde maar weinig of demonstranten doodgebeten. Het vals maken van honden en deze inzetten als een bijtwapen is ronduit mensonterend en in strijd met de mensenrechten en het is een vreselijke vorm van dierenmishandeling.

Halsema, de betreffende driehoek(en), en verantwoordelijken zoals Grapperhaus voor de rechter

Halsema, de betreffende driehoek(en) en welke politicus of bewindspersoon dan ook, die opdracht gaven tot extreem geweld door Politie en ME tegen vreedzame demonstranten, of allen die daar verantwoordelijk voor zijn, zoals Rutte en Grapperhaus, dienen zonder pardon zoals alle medeplegers, te worden berecht wegens zware mishandeling.

ANTI Geweld

Hulpverleners en dienders verdienen zoals alle vrijwilligers en ontelbaar veel meer landgenoten en vrijwel alle landgenoten op de uitzonderingen zoals criminelen na, alle respect, maar als er bij welke dienst, instelling of bedrijf of bij de overheid dan ook figuren tussen zitten die de wet schenden, dienen zij net zoals andere schenders berispt en naar gelang de mate van het vergrijp of misdaad daarvoor zoals het hoort in een deugdelijke rechtstaat, aangeklaagd te worden en berecht door de rechter, net zoals de voor de gepleegde misdaden medeverantwoordelijke leidinggevenden en politici.

Voor de mensen die zich druk maken en boos reageren over klachten over politieagenten, gelieve te googlen, klik AGENT VEROORDEELD. Voor de mensen die het absoluut niet eens zijn dat agenten die de wet hebben geschonden werden veroordeeld door de rechter, adviseren wij contact op te nemen met een jurist of de betreffende rechter en uw klacht daar te deponeren en de grieven niet bij deze website neer te leggen. Het beheer van deze nieuwswebsite is niet verantwoordelijk voor door agenten of door wie dan ook gepleegde misdaden, en ook niet voor de door rechters gedane uitspraken.

Levensgevaarlijke hond


Stop het geweld!

Analyse

Allen dienders en het personeel van het leger die de eed hebben afgelegd om het volk te dienen en te beschermen, dienen uiteraard naar eer en geweten hun plicht te vervullen en geen bevelen op te volgen die in strijd zijn met de afgelegde eed, de wet en de mensenrechten.

Ruttes Kartel oorzaak vreselijke misstanden

Opsporingspercentage

Door het toegenomen personeelsgebrek was ook het opsporingspercentage vele jaren aan de lage kant. In 181 van de 372 zaken die in 2020 door het programma Opsporing Verzocht werden besproken, werden arrestaties verricht. Het opsporingspercentage van 48,7 procent was volgens de politie in 2020 echter een record. De coördinator sprak van een “gewenst resultaat”. “Er wordt niet altijd om oplossingen gevraagd. Soms vragen we de kijkers bijvoorbeeld alleen of ze een bepaalde auto of sieraden herkennen. Maar 40 procent is heel hoog en daar zijn we ontzettend trots op. Dat geeft voor ons duidelijk aan dat het publiek graag met de politie mee wil werken.” bron: Nu.nl

De waardeloze regering Rutte heeft einde 2021 via via geregeld dat het programma Opsporing Verzocht van de NPO moet verdwijnen, hetgeen op geen enkele wijze valt te rechtvaardigen, gezien de onmisbare bijdrage van het programma en de hulp van de kijkers bij het opsporen van misdadigers, vermiste personen en gestolen goederen etc.

Handhaving, preventie en wetgeving

Het zal voor eenieder duidelijk zijn dat door het wanbeleid van de regeringen Rutte gedurende de afgelopen 10 jaar, de veiligheid, handhaving en preventie in Nederland zoals door mismanagement slechter zijn geworden. Het is dan ook van levensbelang dat vakbekwame mensen met kennis van zaken en van een onbesproken gedrag dienen aan te treden in de politiek, als bestuurder, leidinggevende, burgemeester etc ter vervanging van de huidige onbekwame en onbetrouwbare en criminele figuren zoals Ruttes Kartel Bende te Den Haag zodat U de burger weer kunt rekenen op een goede handhaving en preventie en het land een heel stuk veiliger, vrijer, welvarender en gezonder word door goed bestuur en door een goede wetgeving.

Roep om gerechtigheid

Ruttes Kartel en alle leden van OMT dienen volgens steeds meer landgenoten aangeklaagd en berecht te worden wegens een lange waslijst leugens en corruptie schandalen, en wegens landverraad( art93 wbvSR), het plegen van een coupe olv Claus Swab van het WEF, en wegens de verantwoordelijkheid voor het overlijden van ontelbaar veel landgenoten als gevolg van de schadelijke coronamaatregelen/lockdown en als gevolg van de bijwerkingen van de door Rutte en de Jonge als “veilig” aangemerkte prikken. Het betreft de ten onrechte als “veilig vaccin” gekwalificeerde experimentele prikken met spyke van o.a. Astrazeneca, Pfizer, Johnson and Johnson en Moderna, die volgens tal van nobel-prijswinnaars, professoren en geleerden uit de hele wereld, trombose en dodelijke hartspierinfecties(Myocarditis) veroorzaken en het immuunstelsel kapot maken door SPYKE.

Samen voor NL zal zondagmiddag 2 januari 2022 bij het Museumplein koffie drinken.

De voorman van de organiserende beweging “Samen voor NL” zal zondagmiddag 2 januari 2022 bij het Museumplein koffie gaan drinken. “Ik zal en mag daar niet toe oproepen. Ik mag wel de wens uitspreken het gezellig te vinden als er meer mensen komen en we daar verder kunnen kletsen. “

Museumplein

Het Museumplein dankt zijn naam aan het in 1885 geopende Rijksmuseum bij het plein. Ook het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum, het Moco Museum, worden jaarlijks door miljoenen mensen uit de hele wereld bezocht zoals ook wegens de de toonaangevende expositie ArtExpoAmsterdam en het Concertgebouw.

Het Rijksmuseum in Amsterdam biedt een unieke collectie van de Nederlandse kunst en geschiedenis met onder andere de meesterwerken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals. Het museum is gevestigd in het Rijksmuseumgebouw dat ontworpen werd door de Nederlandse architect Pierre Cuypers.

zie voor meer informatie >>> FB Koffieslag Herdenking

Nederland gaat kapot door Ruttes Kartel

Verkeerde mensen op de verkeerde plek.

Het zal duidelijk zij dat er bij welke organisatie, overheidsinstelling of bij welk bedrijf dan ook vergissingen en fouten worden gemaakt omdat geen enkel mens nu eenmaal perfect is. Door een goede instructie en door zich in te spannen leert men als het goed is wat men wel of niet moet doen zodat het voortaan beter gaat, door ervaring. Oefening baart kunst. Daarom is ook een goede selectie, en een goede opleiding met oefeningen erg belangrijk in de voorbereiding van het echte werk in de praktijk. Het ligt er in de praktijk trouwens ook maar net aan of de arbeidsomstandigheden optimaal of juist minder goed zijn, en of er sprake is van een prettige werksfeer en een goed management en voldoende toegerust personeel met een goede beheersing en kennis van zaken, waardoor individueel en in teamverband sprake is van een goed functioneren. Het is een feit dat er een veelheid aan redenen kunnen zijn waardoor het verrichten van werkzaamheden optimaal goed of juist minder goed of zelfs zeer slecht kan gaan. Het kan zijn dat mensen in dienst treden op een vreemde werkplek omdat er geen ander passend werk was, en dat men dan nog onbekend werk moet verrichten waar zij nog geen ervaring mee hebben. Als deze mensen niet goed worden aangestuurd en niet worden geholpen met het opdoen van de juiste kennis en vaardigheden, zullen deze mensen tenzij ze het werk door inventief handelen en door leergierigheid en door talent en aanleg sneller aanleren, toch een tijd doorsukkelen en met vallen en opstaan als het goed is de lessen leren en daarvan wijzer worden. Er zijn dan ook nog eens mensen die voor het ene werk uitermate goed geknipt zijn, en voor het andere werk ongeschikt blijken om een of meerdere redenen. Een goede personeelschef zorgt er voor dat de juiste mensen op de juiste plek komen te werken in een voor hen passende functie. Als er sprake is van mismanagement of een ondeugdelijk word het personeel daarvan de dupe , en als er sprake is van vriendjespolitiek en kiesbedrog zoals bij de regering Rutte, dan komen hooghartige eigenwijze oneerlijke lui op het pluche en dan veroorzaken zij zoals is gebleken enorme bergen problemen en een regelrechte chaos en puinhoop door onkunde, door het liegen en bedriegen en het niet nakomen van de beloftes.

Als burgers door mismanagement of door te hoge eisen en door stress overspannen raken en als zij uit vrees voor ontslag zich niet ziek durven melden en doorwerken kun je voor de betrokkene en voor de mensen in de werkomgeving minder prettige gevolgen verwachten. Soms gaan mensen medicijnen gebruiken om er weer tegen aan te kunnen, en dan beseft men veelal niet dat medicijnen zoals antidepressiva, niet alleen verslavend zijn maar ook nog eens gevoelens van woede, en neerslachtigheid in de eerste fase van het gebruik, zeer aanzienlijk versterken waardoor ook door een hoge werkdruk door de verslechterde zelfbeheersing fouten en ongelukken of zelfs dodelijk ongelukken worden veroorzaakt. Het gebruik van kalmeringsmiddelen, alcohol en drugs en zeker ook de combinatie ervan, valt zeer sterk af te raden omdat daardoor de oplettendheid geweld word aangedaan en omdat het onmiskenbaar levensgevaarlijk is.

Veel mensen weten als gevolg van de gebrekkige voorlichting en wegens onzorgvuldig gefabriceerde of valse bijsluiters die Big Pharma verstrekt ook niet dat het combineren van medicijnen, al dan niet of wel met alcohol en pillen en ook met allerlei vaccins slechter is dan te vrezen en dat daardoor de vreselijke situaties ontstaan zoals in het geval van mensen die onder invloed de weg op gaan, versuffen, te hard gaan rijden en afschuwelijke ongelukken veroorzaken. Zoals bekend zijn er ook steeds meer mensen, zoals sporters en weggebruikers die van het een op het ander moment instorten en dood neervallen. Dat komt volgens tal van zeer gerespecteerde geleerden door een of meerdere vaccinaties als gevolg van de bijwerkingen van de prikken, in combinatie met, geen, een of meerdere onderliggende aandoeningen. De beelden spreken boekdelen. Wie de vreselijke situatie die de corrupte regering Rutte steeds heeft verzwegen, heeft bestudeerd, weet dat er jaarlijks in Nederland minstens dertig duizend landgenoten overlijden als gevolg van medische blunders, een verkeerde diagnose, verkeerde medicijnen en een totaal onverantwoord medicijn of pillen gebruik, en wegens het uitblijven van zorg, wegens personeelstekorten die werden veroorzaakt door o.a. de bezuinigingen van de regering Rutte en wegens de coronamaatregelen en wegens de politieke keuze van de regeringen Rutte om steeds meer mensen uit een diversiteit van andere landen(100 000 jaarlijks) een status te geven, en er zijn nog meer redenen, corruptie en nepotisme teveel om op te noemen.

Als gevolg van de bevolkingstoename ( zoals ook stijging van het aantal geboortes) en als gevolg van de toenemende vergrijzing, en wegens de toename van mensen die ziek (COPD Longkanker) worden door luchtvervuiling zoals agv de ziekmakende uitstoot van door Ruttes Bende gesubsidieerde biomassa-centrales en de door Rutte tot verpesting van de bodem, het water en de lucht aangemoedigde Multinationals, is een totaal nieuwe politieke koers nodig. Er is echt veel meer meer goed opgeleid personeel nodig zoals artsen, verplegend personeel, preventie- handhaving- en hulpdiensten. Omdat het aan steeds meer wat keihard nodig is, ontbreekt, zoals ook een goede voorlichting en preventie en een veel betere wetgeving, komen steeds meer mensen in zeer ernstige problemen en worden steeds meer mensen ziek en zoals ook wegens de bar slechte en vreselijk oneerlijke wetgeving, komen steeds meer mensen die anders gered hadden kunnen worden, te overlijden.

Omdat Rutte en de Jonge en tal van anderen van het kartel niet over de vereiste kennis en ervaring beschikken, en al vele jaren lang aantoonbaar liegen en de een na de andere blunder en fout maken en omdat zij onze grondwet met een groepje kartelvrienden willens en wetens uit machtswellust blijven schenden verkeert Nederland in grote nood. Het komt door toedoen van de wegens leugens en vreselijke wanprestaties ontslagen regering Rutte en door de Leugenmedia. Er is sprake van steeds grotere problemen en een onoverzienbare schade, grote ongelijkheid, enorm hoge zeer oneerlijke belastingen, steeds hogere kosten van het levensonderhoud, steeds duurdere energie, steeds meer armoede, een alsmaar rijker wordend lachend en zwaaiend Koningshuis, nog veel meer totaal ontredderde daklozen, steeds meer mensen die hun baan verliezen, toenemende onveiligheid, onvrijheid, onderdrukking en een afschuwelijke nationale neergang zoals door de verkwisting van ontelbaar veel miljarden aan belastinggeld aan een reeks totaal onzinnige, nutteloze en vernietigende bestedingen.

Ontelbaar veel en steeds meer mensen staan op voor het redden van ons land, voor liefde, vrijheid en verbinding, voor een goede zorg voor alle landgenoten, voor een gezonder leefklimaat, voor meer en betere zorg, voor meer preventie en een betere handhaving, voor een sterk, onafhankelijk en veiliger Nederland, voor goed onderwijs, voor gelijke kansen, voor werkgelegenheid en een goede toekomst voor iedereen, voor de boeren die ons voedsel produceren, voor de vissers, voor allen, voor de vrede, voor de mensenrechten, voor de bedreigde bossen rivieren en natuurgebieden en voor de dieren, voor een rechtvaardige wetgeving, en tegen een onmenselijke prikdictatuur die het Kartel zoals in vele landen wil uitrollen onder leiding van Claus Swab van het WEF en een kliek knettergekke miljardairs die menen dat zij de baas kunnen spelen over de hele wereldbevolking en iedereen kunnen reduceren tot een rechteloze half gerobotiseerde slaaf.

Het Volk der Nederlanden maakt gebruik van hun goede recht en volgt het hart om op te komen voor liefde vrijheid en verbinding. Steeds meer mensen protesteren en demonstreren zoals op het museumplein omdat Ruttes Kartel willens en wetens de plicht verzaakt om het land naar eer en geweten goed te besturen, oorlogen voert, en de mensenrechten schendt, en omdat Ruttes Kartel heel Nederland bedriegt ism de walgelijke leugenmedia en onmiskenbaar verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de onverwoordbare schade, de dood van jongeren en ouderen en zoals voor het mensonterend geweld tegen vreedzame demonstranten.

Verenigd U, straal als een grote zon het licht van liefde, vrijheid, verbinding.

Laat U niet door de leugens van de kwade machten verdelen maar sla de handen ineen.

“een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”

Door Samen voor Nederland

Tegen liefde en samenwerking kan geen macht van de wereld op, hoe rijk en corrupt dan ook ! Samen zorgen wij vereend voor een eerlijk en verstandig bestuur, een betere toekomst van vrede, vrijheid, welzijn en voorspoed voor ons allemaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.