Het licht van liefde verdrijft de duisternis van de kwade machten.

In heel Nederland vinden en lichtjesoptochten plaats zoals in Alkmaar en ook daar sluiten de boeren en collega’s van een veelheid aan organisaties zoals “stopdelockdown” / “StopDeWaanzin” zich aan bij het protest. Samen staan we sterk. Steeds meer Nederlanders komen zoals ontelbaar veel mensen in de wereld op voor liefde, vrijheid en verbinding en eisen nieuwe verkiezingen, het stoppen van de vreselijke corona terreur en het wegzuiveren van de corruptie omdat de corrupte elite iedereen bedriegt en hun beleid een gruwelijke verschrikking betekent voor iedere bevolking -en beroepsgroep. Met vereende krachten en het licht vd liefde zal Nederland gered worden zodat Nederland niet kapot gaat door het crimineel wanbeleid van de leugenkliek Rutte4 en hun duistere handlangers.

Alkmaar Liefdelicht Stoet
Alkmaar Liefdelicht Stoet
Schitterend versierde tractoren toerden als protest tegen Ruttes Kartel corona wanbeleid door Eemeroord. Het was een prachtig gezicht! Dank aan alle Eemlandse boeren.
Ontelbaar veel Lichten in Parijs voor de vrijheid

Staatsleugenmedia horen op de vuilnisbelt.

Erg duur met zeer veel belastinggeld betaalde staatsleugenmedia zoals NOS verzwijgen de demonstraties en de opkomst van de jeugd die het helemaal zat is met de notoire leugenkliek van Rutte en zijn kameraad de nazie Claus Swaab. De leugenmedia verzwijgen het nieuws en zijn de hele dag bezig met het kondigen van angstverhalen en aannames zoals het zonder enige kennis van zaken en zonder bewijzen de wereld in slingeren van de spookverhalen, leugens en prietpraat van een mensen-hatende mislukte veearts, twee zeer naargeestige ex-leraren en een stel gewetenloze schurken en influencers die op de loonlijst staan van Big Pharma. Men is ook bezig met het “moord en brand” roepen over een enkele vredelievende Jezus volger die met een liefdeslichtfakkel aan kwam kloppen bij de deur van de door de Great Reset- demon bezeten terroristen financier Sigrid Kaag. Men zwijgt ook als het graf over de lichttochten die in heel het land gehouden worden voor liefde vrijheid en verbinding en tegen discriminatie, en de gruwelijke coronaterreur van Rutte en zijn roversbende op het bordes.

Ouderen en Kinderen met experimentele rotzooi prikken is crimineel en levensgevaarlijk

In diverse NWO landen zoals Canada wil de Regerende Elite ondanks de vreselijke stijging van de sterfte door de bijwerkingen van de prikken, dat kerngezonde kinderen verplicht worden geprikt met de experimentele prikken die aantoonbaar bij veel mensen een veelheid aan schadelijke bijwerkingen veroorzaken en de bij velen zoals kerngezonde sporters en atleten de dood hebben veroorzaakt, wat gezien de beelden die de hele wereld over gaan, door geen een te ontkennen valt.

Volgens Robert Francis Kennedy jr., bekend als RFK Jr. en Bobby Jr., de Amerikaanse advocaat, milieuactivist, publicist, radiopresentator antie-spuit-dictatuur-activist, willen de machthebbers alle kinderen zo snel als het maar kan verplicht prikken met de experimentele rotzooi omdat zij daarmee een recht basis zouden kunnen vormen voor een globale uitrol van de QR-prikdictatuur.

Weg met de Prikmaffia Staatsmedia

Het is te gek voor woorden. Terwijl in tal van landen ontelbaar veel mensen omkomen door honger en dorst en door geweld en oorlogen, en terwijl de wereld onvoorstelbaar te lijden heeft onder de misdadige corona- maatregelen doet men bij de NOS en andere staatsmedia alsof de wereld in brand staat door een door Jezus geïnspireerde gelovige met een liefdesfakkel die riep “Liefde, vrijheid,verbinding” en “NSB weg ermee”. De Staatsleugenmedia doen terwijl in veel delen van de wereld ook sprake is van een toename aan vrieskoude alsof de wereld binnen nu en enige tijd zal vergaan door klimaatopwarming. Men weigert keihard om de vreselijke vervuiling door Multinationals en kankerverwekkende fijnstof uitstotende biomassa-centrales die de bossen en masse verstoken, aan de kaak te stellen en de massale vernietiging van Moeder Natuur te doen stoppen. Bovendien is er bij de waardeloze ruttepulp-media sprake van het framen en verbannen van rechtschapen mensen die goed onderbouwde kritiek uiten en oplossingen voor een veilige, vreedzame en gezonde wereld aandragen.

Gezond verstand

De door Rutte met bergen aan burgers belastinggeld vreselijk fors gespekte staatsleugenmedia kondigen ten dienste van Ruttes Kartel steeds weer onzinnige angstverhalen, laster en nepnieuws over onder meer de boeren en politieke tegenstanders en verzonnen statistieken over door waardeloze testen aangetoonde besmettingen en dan ook nog een mix van uitgebreide kletspraat zoals over een roddelende misdaadjournalist die overal spoken ziet op de weg en in de broek ging plassen voor een bumperklever die het gaspedaal te hard indrukte. NOS en diverse met belastinggelden gefinancierde talkshows presenteren ook steeds weer altijd weer dezelfde figuren en misbaksels die tegen betaling hun verkooppraatjes en leugens met veel “ge-euh” en “ge-poeha” komen uitkramen en men brengt niets anders dan altijd weer hetzelfde gelieg, gehuichel en nutteloos geleuter van de op de leer van de zolderkamer boekenworm Rutte gestoelde NLP-mindfuck die onnoemelijk afbreuk doet aan de samenleving.

NOS is geradicaliseerd tot een leugenbende

Men spreekt geen woord over het door CBS/RIVM/OMT liegen, ontkennen en wegmoffelen van van de jaarlijkse griep, en ook spreekt men niet over de totaal nietszeggende pcr-en staafjestesten, en ook niet over de vreselijke bijwerkingen van de experimentele prikken. Men heeft het vrijwel nooit over de toename van onder invloed verkerende wegpiraten die mensen op de weg doodrijden en evenmin maakt men verslag van de noodlottige gevolgen van het afschuwelijke Rutte wanbeleid zoals het nog steeds niet verbeteren van de levensgevaarlijke wegen en spoorovergangen. Men weigert om veel meer zeer belangrijke zaken te benoemen zoals de afbraak van de cultuursector en tal van andere sectoren die door Ruttes Kartel aan de rand van de afgrond zijn gedreven, en de. schrijnende zorg- en woonnood en de nood onder de jeugd , zoals ook de vreselijke discriminatie van de boeren en ontelbaar veel andere gedupeerden zoals de mensen die door de schuld van Ruttes Kartel berooid zonder werk zitten en de tienduizenden die zonder een dak boven het hoofd kansloos in de steek werden gelaten en nog veel meer andere slachtoffers van het Rutte Kartel in Nederland en in andere landen zoals in Syrie en andere landen waar het kartel door politiek machtsmisbruik dood en ellende heeft veroorzaakt.

NOS/staatsmedia, besteden gigantisch veel belastinggeld van U de burger, aan onzinnig geleuter en aan loze beloftes, leugens, valse propaganda, onzin, nutteloze zaken en angstporno. Het merendeel van Nederland zapt gewoon weg of kijkt al heel lang niet eens meer naar de walgelijke NOS en andere vijanden van de burger, de mensenrechten, de waarheid en de vrede. Toch betaalt elke Nederlander mee aan NOS en de Publieke Omroep hetgeen een ongelooflijk akelig onrecht is, omdat het merendeel van de bevolking mee moet betalen voor een wanstaltig gedrocht van een product dat zij niet consumeren omdat zij het nepnieuws, de leugens, valse propaganda en oproepen om uitermate schadelijke prikken te laten zetten, zeer beslist en onder geen enkele voorwaarde willen zien en verwerpen omdat de Kartel Media zich m et zulke misdaden schuldig maken aan zeer ernstige schendingen van de wet en de Code van Neurenberg.

Het moge duidelijk zijn dat er een nieuw Publiek Omroep stelsel nodig is waarbij de mensen die naar bepaalde programma’s kijken daar zoals voor elk ander product voor de door hen afgenomen diensten een eerlijke bijdrage betalen en geen zeer forse bedrag zoals nu.. Het is dan ook eerlijk dat de mensen die niet naar NOS en andere valse propaganda zenders kijken, daar ook niet aan mee moeten betalen omdat zij dergelijke diensten niet afnemen omdat zij de leugens en valse propaganda verafschuwen. Zoals het nu gaat moeten de mensen in de winkel aan de kassa de peperdure door hen ongewenste rotzooi die zij absoluut niet willen, en die anderen om welke reden dan ook wel in het mandje hebben, ook nog verplicht meebetalen, daar komt het huidige totaal oneerlijke en gigantisch veel te dure Publieke Omroep Stelsel in feite op neer. Het moet anders en veel beter, ten dienste van alle Nederlanders

Ruttes Leugen Kartel en de Staatsleugenmedia kondigen niets dan leugens, spookverhalen en doemdenkerij en zij doen van alles dat de gezondheid zeer beslist niet ten goede komt. Er is sprake van een onverwoordbaar leed door toedoen van Ruttes Kartel dat de nationale wetten en de EVRM onder hun bokkenpoten vertrapt en verzaakt om de zorg op te schalen en de veiligheid zoals in steden en wijken en de vele onveilige wegen te verbeteren, zoals door daar waar het keihard nodig is te investeren, en door een eerlijke voorlichting, goede preventie en een rechtvaardige humane handhaving van de beste kwaliteit.

De staatsmedia zijn een wassen neus en ze zijn doodsbang om bekend te maken dat de zogenaamde Klimaatopwarming zoals het CO2-verhaal een verzonnen spookverhaal is en dat de vervuiling zoals door Multinationals, Schiphol, Tata Steel, Dupont, Shell, DSM, Vatenfall, en door de kankerverwekkend fijnstof uitstotende Biomassacentrales etc een extreem groot probleem is wegens de door hen veroorzaakte nationale verpesting en vergiftiging van de bodem, het water en de lucht, die tot steeds meer sterfte a.g.v. COPD en Kanker heeft geleid. De veroorzakers van de onbeschrijflijke ontwikkelingen noemen het “COVID” maar de stijgende sterfte a.g.v. Kanker valt niet te ontkennen en niet toe schrijven aan een of ander virus of een griepmutatie zoals men de burgers wijs wilde maken.

4300 MEER mensen overleden in de maand december dan verwacht .Vooral onder mensen die langdurig zorg nodig hadden. Dit roept om direct onderzoek hiernaar

Ruttes Kartel en de staatsmedia ontkennen ook de forse toename van de sterfte als gevolg van de bijwerkingen van de experimentele prikken, en de toename van overlijdens wegens het uitblijven van zorg, door de uitgestelde zorg en de enorm lange wachtlijsten die het directe gevolg zijn van het stelselmatige wanbeleid en de leugens en corruptie van de regeringen Rute I, II, III

Helaas zijn er toch nog mensen in Nederland die als het ware onder hypnose staan en geloven dat alles wat Rutte en de NLP- spindokters-leugenmedia hen al meer dan 10 jaar wijs hebben gemaakt waar is, zoals dat Nederland een van de rijkste landen van de wereld zou zijn met een van de beste zorgstelsels van heel de wereld en dat er nergens ook maar gebrek aan is zoals aan voldoende zorgpersoneel met een goede kennis en ervaring, voldoende ziekenhuizen, huisartsen, specialisten en ander zorgpersoneel etc. Rutte zelf heeft ook overal in de wereld lachend en zich op de borst kloppend verkondigd dat hij alles meer dan prima op orde heeft en dat er in Nederland geen enkele sprake is van een schrijnende armoede en dat alle Nederlanders niets tekort komen en het meer dan goed hebben en niets om over te klagen.

Ook zijn er veel kiezers en politici die zich kapot schamen, wegkijken en niet durven toegeven dat door Rutte I I III en hun stiekeme handlangers meer kapot is gemaakt dan valt te vrezen en dat Nederland door het krankzinnige beleid van Ruttes Kartel steeds dieper wegzakt in een moeras van ellende en onaflosbare schulden, schrijnende armoede, onrecht en coronawaanzin die zoals het eurogendfor-politie-knuppel en bijthonden geweld tegen vreedzame in de verdrukking geperste demonstranten op het Museumplein zo afschuwelijk erg is dat er sprake is van een mensonterende schending van de mensenrechten waarbij de toekomst en het leven van alle burgers op het spel staan, temeer wegens de door WEF, Claus Swab, Bill Gates en andere knettergestoorde figuren geplande globale QR-prik-dictatuur waarin geen mens ooit nog vrij zal zijn, behalve Gekroonde Koppen en een satanistische club miljardairs die menen dat zij als “uitverkorenen” met hun vermogen en hun duivelse streken de gehele wereldbevolking tot rechteloze en straatarme robotslaven kunnen reduceren.

NOS en andere staatsleugenmedia hebben de burgers bedrogen en iedereen bestookt met een eindeloze reeks aan angstverhalen, leugens, valse beloftes en Ruttes mooipraterij. Men heeft willens en wetens de massale demonstraties en de enorme noodzaak aan een deugdelijk bestuur en een eerlijke wetgeving en de roep om nieuwe verkiezingen en referenda zoals over de NEXIT, de beperking van instroom en een verstandig bos- en natuurbeleid en de afschaffing van het mateloos impopulaire alsmaar meer geld verkwistende zwierend lacherig en zich aan geen enkele corona regel houdende vrekkig Scrooge Oranjehaus dat heult met de WEF-nazie Klaus Swab etc, in de doofpot gestopt door alsmaar te liegen, door van alles te ontkennen en door van alles dat onverantwoord is zoals de schadelijke en bij veel mensen dodelijk gebleken prikken te promoten, door bedrog en te knippen en te verdraaien en nog meer dat nodig is en van levensbelang zonder blikken of blozen ijskoud te verzwijgen.

We zien overal fakkeltochten, nieuwjaarswandelingen, lichtjestochten van Alkmaar tot Siddeburen, van Oud Beijerland tot Sluit. WE VERENIGEN. Want we zijn SAMEN VOOR NEDERLAND

NU is het moment om zichtbaar te verenigen. We gaan de handen ineen slaan. Hang vanaf morgen goed zichtbaar een gele vlag op stok als teken van protest. Gooi afbeeldingen van landverraders zoals Rutte, De Jonge en Kaag en de mondkapjes weg waar ze horen, in de prullenbak. Mensen die ook merchandise en boekwerken bezitten zoals de afgoderij verheerlijking van Het Huis van Oranje mogen dat uiteraard zelf weten, wat zij ermee doen zoals met allerlei koninklijke onderscheidingen en oranje fooien, immers mag iedereen in een vrije wereld zelf bepalen wat goed is en wat niet deugt, wat men lekker vind en wat op de boekenkast, in een lade of in de vuilniscontainer of elders hoort.

Daarom zal geen een kunnen zeggen dat er sprake is van een slecht of onrechtmatig advies, omdat hierin de vrije expressie ligt dat iedereen vanuit gevoel, passie, interesse, geloof of overtuiging, de vrije keuze heeft om te werken en te bouwen aan een betere wereld of aan welke idealen dan ook. Kartel en Oranje-aanhangers die het Land der Nederlanders willens en wetens verraden en vreselijk schaden, dienen naar goed recht aangeklaagd en berecht te worden wegens hun verantwoordelijkheid, schuld of medeschuld aan de onverwoordbare sociale en economische ellende onder de burgers en de reeks aan misdaden zoals de vreselijke schendingen van, de grondwet(o.a. landverraad art 93WBv SR), EVRM, Het Internationaal Oorlogsrecht, Het Verdrag van Helsinki en de Code van Neurenberg, en wegens de door Ruttes Kartel Gangsters onder de vlag van Oranje en NATO gepleegde oorlogsmisdaden in Irak en het financieren van terroristen zoals in Syrie.

Gooi de mondmaskers, testers en vaccins in de vuilbak, laat de economie weer draaien, laat kinderen op een normale manier kind zijn, vertrouw op je natuurlijke immuunsysteem, spread love-not hate.

Gemeenteraden worden in het belang van heel het land voor recht en orde te zorgen en van harte geadviseerd om geen enkele wet en geen enkele corona bepaling te aanvaarden van het misdadige Kartel en om alle Oranje Vereringen zoals schilderijen uit het publieke domein te verwijderen, en niet mee te doen aan welke verering van de Oranjes dan ook, want de Koning heeft immers de eed om het land trouw te dienen niet nagekomen door uit blinde machtswellust samen te spannen met Claus Swab/WEF en het landverraders Rutte Kartel.

Het Huis van Oranje heeft zich ten koste van de burgers nog veel erger dan ooit, schaamteloos verrijkt en niet voor het Volk der Nederlanden, maar voor Swab/WEF gekozen. Door het beëdigingen van Rutte4 is een niet goed te praten onvergeeflijk onrecht zijnde landverraad gepleegd.

Geschat vermogen van het Oranje Huis 666 miljard euro.

Het volgens tal van geschiedkundigen en juristen onrechtmatige en landverraad plegend Koningshuis dient zsm via een referendum te worden afgeschaft en met twk dienen ALLE Oranjehuis tegoeden, paleizen en goederen en de enorme verzameling aan geroofde kunstschatten die door het Huis op een onrechtmatige wijze zijn verkregen verbeurd verklaard en in beslag te worden genomen zoals het door koloniaal imperialisme verworven “grootkapitaal” dat zoals de eerlijkheid, het hart en het recht gebied, eerlijk teruggegeven dient te worden aan allen die daar recht op hebben zoals de nazaten van de gruwelijke koloniale oranje roofoorlogen, en aan alle door het Huis van Oranje bedrogen en afgeperste burgers van Nederland en de overzeese gebieden.

De door leugens en crimineel wanbeleid veroorzaakte schrijnende nood en schade zijn niet in geld uit te drukken en zijn met geen pen te beschrijven, daarom gaan steeds meer mensen jong en oud uit alle gelederen van de samenleving met liefdeslichten demonstreren zoals U allen kunt zien bij onafhankelijke sociale media en nieuwssites die de lichtstoeten een massa demonstraties onder de aandacht brengen zodat ook de burgers die nog in het duister tasten zien dat er een enorme manifestatie van harten gaande is om de kwade machten te verdrijven door het onoverwinbaar licht van liefde en verbinding.

Door Samen voor Nederland

Tegen liefde en samenwerking kan geen macht van de wereld op, hoe rijk en corrupt dan ook ! Samen zorgen wij vereend voor een eerlijk en verstandig bestuur, een betere toekomst van vrede, vrijheid, welzijn en voorspoed voor ons allemaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.