π’πŽπ‹πˆπƒπ€πˆπ‘ πŒπ„π“ 𝐃𝐄 ππŽπ„π‘π„π

Het kabinet Rutte4 wil met het aantal boeren in Nederland op basis van een totaal oneerlijk model, fors verminderen.

In heel Nederland demonstreren tienduizenden boeren tegen de totaal oneerlijke gang van zaken, en zij krijgen steun van de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking, en van ontelbaar veel boeren en miljoenen medestanders uit andere landen.

Tot dusver wil het kabinet het volstrekt oneerlijke beleid, met alle geweld doordrukken terwijl een grote meerderheid van de kiezers duidelijk heeft laten merken, dat de plannen van Rutte4 & Co, zoals het onteigenen van de boeren, totaal onaanvaardbaar zijn en helemaal van tafel moeten.

De vele acties hebben duidelijk gemaakt dat de meerderheid van Nederland de boeren steunt.

Kom ook in actie: toon je solidariteit met de boeren en het platteland!

Op vrijdag 15 juli, zal om 15:00u gedurende 15 minuten Nederland stilstaan uit solidariteit met de boeren.

Agractie Nederland

Op www.knoopinjezakdoek.nl staan nog méér tips om je solidariteit aan de boeren te tonen

#agractie #knoopinjezakdoek #solidairmetdeboer #agractie

Door Samen voor Nederland

Tegen liefde en samenwerking kan geen macht van de wereld op, hoe rijk en corrupt dan ook ! Samen zorgen wij vereend voor een eerlijk en verstandig bestuur, een betere toekomst van vrede, vrijheid, welzijn en voorspoed voor ons allemaal.