About

Beste bezoekers,

Deze website voorziet in een schat aan informatie van onafhankelijke bronnen als bijdrage voor verbinding en samenwerking voor een beter, veiliger, vrijer, gezonder, welvarend, onafhankelijk Nederland.

Er zijn gedurende het afgelopen jaar door de geweldige inzet van ontelbaar veel landgenoten en meer dan 200 organisaties, diverse “Samen Sterk” en “Samen Voor Nederland” websites, blogs, groepen en sociale media in het leven geroepen die in alle steden van Nederland actief zijn en hun beste doen voor de gestelde doelen.

Deze website voorziet U van informatie en nieuws. Het beheer van deze website organiseert geen acties of demonstraties. Gelieve informatie over organisaties en vergunningen voor demonstraties, op te vragen bij de betreffende Gemeente(n).

Samen Voor Nederland is de beweging ten dienste van Nederland, voor vrijheid, voor uw goede burgerrechten, voor samenwerking en een beter Nederland voor allen.

SVN staat voor een beweging die zich richt op meer dan 1 enkel doel.

SVN stelt de belangen, de rechten en het welzijn van de burgers voorop. Wij staan voor goede zorg, goed onderwijs, naleving van uw burgerrechten, voor een onafhankelijk Nederland, voor vrijheid, veiligheid, werkgelegenheid, voor een goed natuurbeheer en voor een schoner leefklimaat, voor werkgelegenheid en voor betaalbare woningen, voor een beter en betaalbaar onderwijs, voor een eerlijke verdeling van de welvaart, tegen elke vorm van corruptie, voor een beter loon en voor een goed pensioen, voor alle burgers goede zorg en een welverdiende goed verzorgde oude dag.

SVN wil de woekerwinst publieke sector deprivatiseren, naar een winstvrij centraal bestuurd, en voor alle burgers betaalbaar, eerlijk en goed stelsel, en dat betekent voor alle burgers betaalbare goede zorg en betere diensten in alle publieke sectoren zonder winstoogmerk. Dat betekent ook voor alle zorgwerkers een goed loon en betere arbeidsomstandigheden zoals door voldoende personeel en goed management.

SVN staat voor Samen Voor de Natuur, daarmee zeggend, samen opkomen voor onze wonderschone Natuur, voor de door de overheid bedreigde duurzame boeren, de bossen, de waterwegen en natuurplassen, en wij komen op voor de dieren en in zijn geheel voor een schoner en gezonder Leefklimaat.

SVN staat voor Samen voor de Cultuur, Muziek, Kunst.

SVN staat voor Samen voor de Sport en de Gezondheid

SVN staat voor Saneren van Nederland, opbouw en innovatie

SVN staat voor een Sociaal Verenigd Nederland

SVN staat voor verbinding en de naleving van de EVRM.

SVN staat voor Sociaal Verenigd Nederland

Samen voor Nederland is er voor iedereen

Samen voor Groningen en alle andere provincies en de overzeese gebieden

Samen voor de Ondernemers MKB Horeca

Samen voor de Arbeiders

Samen voor de boeren en voedselonafhankelijkheid

Samen voor een goede betaalbare zorg voor alle mensen jong en oud

Samen voor de mensen zonder baan en arbeidsgehandicapten

Samen voor hulp en de compensatie van alle gedupeerden

Samen zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving

Samen voor een goed eerlijk open transparant bestuur

Samen voor een onafhankelijk welvarend Nederland

Samen voor een veilig Nederland

Samen voor de redding van de Natuur/voor een gezonder Leefklimaat

Samen voor de Dieren

Samen voor de Vrijheid

Samen voor de Vrijheid van Meningsuiting

Samen voor de Vrede

SVN is een groeiende beweging en actief met een schat groepen, sites en sociale media.

Wij nodigen u van harte uit om actief mee te doen, en uw bijdrages aan te dragen!

U bent van harte welkom om lid te worden van de facebook groep SVN.

Voor een sociaal welvarend onafhankelijk Nederland voor alle burgers!

SVN Website Beheer

Samen Voor Nederland