About

Beste bezoekers,

Deze website Samenwerken voor Nederland voorziet in een schat aan informatie van onafhankelijke bronnen als bijdrage voor verbinding en samenwerking voor een beter, veiliger, vrijer, gezonder, welvarend, onafhankelijk Nederland.

Er zijn gedurende het afgelopen jaar door de geweldige inzet van ontelbaar veel landgenoten en meer dan 400 organisaties, diverse “Samen Sterk” en “Samen voor” websites, blogs, groepen en sociale media in het leven geroepen die zoals de gele hesjes en de boeren en meer dan 500 duizend vrijwilligers in alle steden van Nederland pro actief zijn en met hart en ziel hun beste doen voor de gestelde doelen.

Samenwerken voor Nederland – Eendracht maakt Macht

Samenwerken voor Nederland is volledig onafhankelijk. Er worden geen donaties gevraagd en geen leden geworven. zoals bij andere organisaties. Het Beheer werkt zonder subsidie of sponsoring van wie dan ook. Het Beheer van deze ” Samenwerken voor Nederland” website organiseert geen acties of demonstraties. Gelieve informatie over organisaties en vergunningen voor demonstraties, op te vragen bij de betreffende Gemeente(n).

Samenwerken voor Nederland is geen partij maar de naam van de “beweging ten dienste van Nederland”,met liefde voor vrijheid, voor uw goede burgerrechten, voor samenwerking en een beter Nederland voor allen.

In 2009 werd door het beheer van deze site o.a. de groep “Samen voor Nederland” opgericht. Gedurende de jaren zijn door de geweldige inzet van ontelbaar veel landgenoten een veelheid aan ” Samen voor …” sociale-mediagroepen, en samenwerkingsverbanden gevormd in Nederland.

Samenwerken voor Nederland.

Samenwerking voor Nederland stelt de belangen, de rechten en het welzijn van de burgers voorop. Goede betaalbare zorg, goed onderwijs, naleving van uw burgerrechten, voor een onafhankelijk Nederland, voor vrijheid, veiligheid, werkgelegenheid, voor een goed natuurbeheer en voor een schoner leefklimaat, voor ruim voldoende betaalbare woningen, voor een beter en betaalbaar onderwijs, voor betaalbare energie, voor een eerlijke verdeling van de welvaart, tegen elke vorm van corruptie, voor een beter loon en voor een goed pensioen en voor alle burgers een goed verzorgde oude dag,voor de vrijheid, voor de vrede..

Samenwerken voor Nederland voor:

voor goede zorg, goed onderwijs, naleving van al uw burgerrechten

voor een onafhankelijk Nederland, voor vrijheid, veiligheid, werkgelegenheid

voor een goed natuurbeheer en voor een schoner leefklimaat

voor voldoende betaalbare woningen

voor een beter en voor allen betaalbaar onderwijs

voor een eerlijke verdeling van de welvaart, tegen elke vorm van corruptie

voor een goed loon en voor een geindexeerd pensioen

voor alle burgers goede zorg en een goed verzorgde oude dag.

voor een winstvrij centraal bestuurd, en voor alle burgers betaalbaar, eerlijk en goed publiek stelsel

voor allen betaalbare goede zorg, betaalbare energie en betere diensten in alle publieke sectoren zonder winstoogmerk

voor goed zorgen voor jong en oud, de kwetsbaren in de samenleving

voor alle zorgwerkers een goed loon en betere arbeidsomstandigheden zoals door voldoende personeel en goed management.

voor de natuur, onze wonderschone Natuur, de bossen, de waterwegen en natuurplassen, en wij komen op voor de dieren en een schoner en gezonder Leefklimaat.

voor het behoud van de gehele boerenstand

voor de Cultuur, Muziek, Kunst, Diversiteit

voor Sport en het bevorderen vd Gezondheid

voor het herinrichten van de valse propaganda NPO, naar een eerlijk en divers omroep stelsel

voor verbinding en de naleving van de EVRM.

voor Groningen en alle andere provincies en de overzeese gebieden

voor de Ondernemers/MKB/Horeca

voor de Arbeiders

voor onze duurzame boeren en onze voedselonafhankelijkheid

voor de afschaffing van het Huis van Oranje, wegens verraad, verrijking en discriminatie

voor hulp en de compensatie van alle gedupeerden

voor een goed eerlijk open transparant bestuur

voor veiligheid, meer preventie en een veel betere wetgeving

voor een op de wens van de burgers en dienders optimaal functionerend rechtvaardig politieapparaat

voor het oude betere politieapparaat en het terugdraaien van Ruttes vreselijke reorganisatie

voor de sanering van de NPO, waarheidsvinding, een ruimer aanbod muziek kunst cultuur natuur sport en een goede educatie voor jong en oud, en tegen valse kartel propaganda leugens/discriminatie/demonisering

voor referenda mbt o.a. afschaffing Koningshuis/Nexit/Klimaatbeleid en andere belangrijke onderwerpen

voor een rechtvaardige en hardere aanpak van misdaad en corruptie voor een maximale preventie

voor Vrijheid, tegen Oorlog en tegen de NWO/EU Dictatuur

voor Vrede en Neutraliteit, niet meedoen met welke NATO oorlog dan ook

voor een Onafhankelijk Sociaal Welvarend Nederland

voor het in ere stellen van, en een sterke lands verdediging en een goede grens bewaking

voor de koestering van eeuwenoude tradities voor het welzijn, geluk, gezondheid en het eren van de familietradities

Voor respect voor de gender diversiteit maar tegen de id politiek van verdeling/stickering/polarisering

voor een humane samenleving zonder id/gender waanzin, alle mensen hebben dezelfde rechten

voor goede samenwerkingsverbanden met andere landen op basis van eerlijkheid, trouw, respect

Wij nodigen u van harte uit om actief mee te doen, en uw bijdrages aan te dragen!

U bent van harte welkom om lid te worden van de facebook groep Samenwerken voor Nederland.

Eendracht maakt Macht

Voor een sociaal welvarend onafhankelijk Nederland voor alle burgers!

Samenwerken voor Nederland Beheer

Samenwerken voor Nederland