KLA TV

Onafhankelijke Nieuws TV, niet gescencureerd … wat de Main Stream Media voor u verzwijgen. Nieuws ten dienste van de burgers. Van de burgers voor de burgers.

Kom in alle steden bij elkaar. Door bewuster te worden, samen te werken en het wanbeleid, de corruptie en de misdadige praktijken van de elite te bestrijden. De rotte politieke klasse is niet onaantastbaar, verandering moet omdat het land zoals de vrijheid anders voorgoed verloren gaat. Het realiseren van een betere en vrije wereld van voorspoed zal slagen door de krachten te bundelen en niet door allemaal in verdeelde partijen langs elkaar heen te werken, want dat is nu precies wat de regerende klasse en hun leugenmedia willen, u allen verdelen, tegen elkaar ophitsen zoals door leugens en vals nieuws, om U monddood te maken en tot rechteloze gerobotiseerde slaven te reduceren. Laat u beslist niet klein krijgen en maak samen een vuist tegen de criminele elites, zodat de gewenste verandering ten goede slaagt en de democratie, en uw goede burgerrechten in ere worden hersteld!