Ademvrij.nu

Acht Duitse artsen en wetenschappers hebben een vernietigend rapport uitgebracht over de talrijke schadelijke effecten van het langdurig dragen van mondkapjes. Een opmerkelijke bevinding: dragers van mondkapjes produceren meer aerosolen dan niet-dragers en dragen daardoor méér bij aan verspreiding van virussen.

​​​​​​​“Doe een mondkapje op in kroeg want volgens onderzoek is dat wel degelijk effectief,” kopte EenVandaag in juli vorig jaar. Dat onderzoek was volgens het programma uitgevoerd door de Universiteit Twente. Navraag leert echter dat er helemaal geen onderzoek bestond. EenVandaag en Universiteit Twente hebben de Nederlandse burger doodgewoon misleid.

​​​​​​​In het OMT bevindt zich geen enkele expert op het gebied van mondkapjes of medische beschermingsmiddelen. “Deze mensen hebben niet alleen geen kennis van zaken – ze hebben een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken.”

Longschade door dragen mondkapjes

Verpleegkundige Sanne Adrichem kreeg erg veel last van haar longen en huid, nadat in oktober 2020 het dragen van medische mondkapjes verplicht werd in het ziekenhuis waar ze werkt. Ze had het vervolgens geregeld benauwd. Hapte naar lucht tussen de zinnen als ze een gesprek had met iemand. Sporten ging dramatisch.

Bijna een jaar later is Sanne nog steeds niet volledig hersteld. Ook blijkt ze niet de enige verpleegkundige met klachten. Wel is ze de eerste die zich bij ons aan tafel uitspreekt. Een vraag die bij ons leeft is: beschermt het ziekenhuis met dit beleid de gezondheid van haar patiënten, of zet het de gezondheid van haar werknemers op het spel? Hierover gaat dit gesprek. Kijk en oordeel zelf.

Ademvrij.nu

Lichamelijke integriteit is een basisrecht van ieder mens. Een verplichting van staatswege aan burgers om een mondkapje te dragen is een schending van dat recht. 

Het dragen van een mondkapje dient, net als het dragen van een hoofddoek, altijd vrijwillig te zijn. Dat is waarvan wij de publieke opinie en politiek willen overtuigen en dat we vastgelegd willen hebben in de wet.

Dat wil niet zeggen dat particuliere en maatschappelijke instellingen, zoals zorginstellingen, geen enkel kledingvoorschrift kunnen voorschrijven aan bezoekers of cliënten. Daar is ruimte voor, binnen de normale wettelijke kaders.

Adem Vrij/NCVM is opgericht door enkele bezorgde burgers in Amsterdam. Wij zijn onafhankelijk, en hebben geen financiële, politieke, commerciële of ideologische doeleinden of belangen. Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor ons initiatief, dat zich uitsluitend richt tegen elke door de overheid opgelegde verplichting tot het dragen van mondkapjes. Het spreekt vanzelf dat alle onze activiteiten vreedzaam van aard zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.