Onafhankelijke Pers Nederland

OPN, Onafhankelijke Pers Nederland, is een gedreven groep vrijwilligers. Zij delen een missie: bijdragen aan het redden van onze vrijheid door een kritisch tegengeluid terug te brengen in het Nederlandse medialandschap.

Onafhankelijke Pers Nederland is onafhankelijk. Zij kiezen voor waarheidsvinding, bewustwording en transparantie.

OPN werkt samen met andere onafhankelijke mediakanalen en hun reporters zijn aangesloten bij de NVVJ, de Nederlandse Vereniging voor Vrije Journalisten.

Onafhankelijke Pers Nederland
OPN